Økonomisk Råd

Formandskabet for De Økonomiske Råd leverer uafhængige analyser af grønlandsk økonomi. Analyserne fungerer som et uafhængigt indspark i beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik. Det Økonomiske Råds opgaver består i at foretage løbende vurderinger af konjunkturudviklingen og af holdbarheden i den førte finanspolitik.

Økonomisk Råd ledes af et formandskab på otte personer. Formandskabet består af en formand, en næstformand og seks øvrige medlemmer, som alle udpeges af Naalakkersuisut. Der er ikke skiftet ud i formandskabet siden offentliggørelsen af den seneste rapport.

Ud over formandskabet består Økonomiske Råd af medlemmer fra interesseorganisationer, fra Naalakkersuisuts administration og fra forskningsinstitutioner. Medlemmer, der repræsenterer organisationer og forskningsinstitutioner udpeges af de pågældende organisationer. De øvrige medlemmer udpeges af Naalakkersuisut.

Rådets medlemmer kan komme med kommentarer til rapportens indhold, men det er alene formandskabet, som har ansvaret for det endelige indhold.
Sekretariatsfunktionen for rådet varetages dels af Departementet for Finanser og dels af Nationalbanken.
Det Økonomiske Råds opgaver består i at foretage løbende vurderinger af konjunkturudviklingen og af holdbarheden i den førte finanspolitik.

Økonomisk Råds Rapport 2020 

Økonomisk Råds Rapport 2019 

Økonomisk Råds Rapport 2018

Præsentationer:

Præsentation af Økonomisk Råds rapport 2019

Præsentation af Økonomisk Råds rapport 2018

Præsentation af Økonomisk Råds rapport 2017

Præsentation af Økonomisk Råds rapport 2016

Præsentation fra offentliggørelsen 22/9-15


Policy briefs:

Policy brief 2020-1 Coronakrisens betydning for Grønlands økonomi

Policy Brief 2019:1 - Konjunktursituationen 

Policy brief 2016 1: Vækst og velstand

Policy brief 2016 2: Erhvervsvilkår og effektivitet

Policy brief 2016 3: Erfaringer med statsejede virksomheder

Policy brief 2018 1: Høstningsregler i fiskeriforvaltningen

Policy brief 2018 2: Konjunktursituationen

Notater:

Konjunkturnotat maj 2017

Notat om lufthavne maj 2018