Økonomisk Råd

Grønlands Økonomiske Råd leverer uafhængige analyser af den grønlandske økonomi til brug for Naalakkersuisut og den økonomiske politik. Det Økonomiske Råds opgaver består i at foretage løbende vurderinger af konjunkturudviklingen og af holdbarheden i den førte finanspolitik. Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009.

Økonomisk Råd ledes af et formandskab på seks personer. Formandskabet består af en formand, en næstformand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af Naalakkersuisut.

Ud over formandskabet består Økonomisk Råd af medlemmer fra interesseorganisationer, Naalakkersuisuts administration og forskningsinstitutioner. Medlemmer, der repræsenterer organisationer og forskningsinstitutioner udpeges af de pågældende organisationer. De øvrige medlemmer udpeges af Naalakkersuisut. Rådets medlemmer kan komme med kommentarer til rapporter og andre udgivelsers indhold, men det er alene formandskabet, som har ansvaret for udarbejdelse og det endelige indhold.

Sekretariatsfunktionen for rådet varetages af Departementet for Finanser.
Økonomisk Råd kan kontaktes via email: oer@nanoq.gl

  • Rapporter og andre udgivelser
  • Seminarer