Lovgivning

Landskassens og kommunernes budgetter og overordnede budgetstyring er reguleret i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Budget- og Regnskabsloven). Loven erstatter den tidligere gældende budgetlov fra 1999. Den nye Budget- og Regnskabslov samt bemærkninger kan findes her:

I Budget- og Regnskabsloven er givet hjemmel til udstedelse af et antal bekendtgørelser, som vil blive udarbejdet i løbet af de kommende år. 

Loven suppleres herudover af et Budgetregulativ, som kan findes her: