Fysisk planlægning

Landsplanafdelingen

Forvalter areal- og planloven og koordinerer den fysiske planlægning. Afdelingen behandler og kommenterer forslag til kommuneplaner i henhold til lovgivningen og selvstyrets interesser, og har det departementale ansvar for NunaGIS. Derudover behandler afdelingen klager over kommunernes afgørelser efter planloven, og behandler ansøgninger om arealtildelinger i Nationalparken i Nord- og Østrønland.

 

For yderligere oplysninger kan man gå ind på hjemmesiden www.landsplan.gl