Finanslov

Finansloven er Grønlands Selvstyres budget. Hvert år vedtager Inatsisartut senest d. 15. november Finansloven for det kommende år.

Finanslovsprocessen

Den årlige Finanslovsproces starter med udarbejdelsen af Politisk-Økonomisk Beretning, som beskriver den økonomiske situation og Naalakkersuisuts forventede prioriteringer i det kommende Finanslovsforslag. Beretningen skrives i begyndelsen af året, og behandles på Inatsisartuts forårssamling. I løbet af foråret udarbejder Departementet for Finanser et såkaldt basisbudget. Her tages der udgangspunkt i den foregående Finanslov, der tilpasses med forventninger til skatteindtægter, udgifter til pensioner samt pris- og lønreguleringen. Det er rammen for de politiske forhandlinger, som sædvanligvis foregår fra marts til juni måned. Når Naalakkersuisut har godkendt det endelige finanslovsforslag trykkes det, og præsenteres for offentligheden i midten af august, hvor det også afleveres til Inatsisartut.
I Inatsisartut behandles forslaget i lighed med andre lovforslag 3. gange.

Tillægsbevillingsloven

Bevillingerne i Finansloven må ikke overskrides. Opstår der i løbet af året noget uventet som kræver en øget bevilling, kan Naalakkersuisut ansøge Inatsisartuts Finansudvalg om en tillægsbevilling. Alle de godkendte tillægsbevillinger samles i Tillægsbevillingsloven, som godkendes af Inatsisartut på den efterfølgende forårssamling.

        

2022
2021
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003