Forskning

Velkommen til Grønlands Selvstyres forskningsenhed. 

Enheden arbejder for at styrke forskningsmiljøerne i Grønland ved at opbygge netværk, afholde konferencer og andre aktiviteter, og ved at formidle forskning nationalt og internationalt.

Det er desuden enhedens opgave at rådgive Naalakkersuisut og Inatsisartut, samt at udarbejde forslag til forskningspolitiske indsatsområder i samarbejde med Grønlands Forskningsråd og institutioner med forskningsforpligtelser.

Forskningsenheden bidrager også til administration af Selvstyrets pulje til forskningsfremme, som uddeles af Grønlands Forskningsråd til godkendte forskningsprojekter. Puljen yder støtte til grønlandske forskningsinstitutioner og til igangsætning af forskningsprojekter indenfor de af Naalakkersuisut udpegede indsatsområder.

Ydermere formidler enheden løbende viden om forskning til befolkningen i Grønland. Derudover udgiver enheden skriftserien INUSSUK - Arktisk Forskningsjournal og nyhedsbrevet Forskningsenheden informerer.

Kontakt forskningskoordinatorerne Najâraq Paniula og Sten Lund for mere information.

Politiske målsætninger

Selvstyrets politiske målsætning på forskningsområdet er at fremme og styrke forskning, der er forankret i Grønland og til gavn for det grønlandske samfund.

Følgende områder er omfattet af Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013, om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler (Stk. 2):

  • Forøgelse af forskningsaktiviteternes omfang og kvalitet, herunder forskeruddannelsen
  • Koordinering og prioritering af forskningsindsatsen
  • Styrkelse af Grønlands deltagelse i internationalt forskningssamarbejde
  • Styrkelse af Grønlands deltagelse i forskningssamarbejde inden for Rigsfællesskabet
  • Styrkelse af samarbejdet mellem offentlig og privat forskning
  • Forøget anvendelse af forskningsresultater og innovation i det grønlandske samfund, herunder som grundlag for kommercialisering
  • Forøget formidling til offentligheden om grønlandsk forskning.

International samarbejdsaftale

Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har indgået en videnskabelig samarbejdsaftale med The State Oceanic Administration fra Den Kinesiske Folkerepublik. Læs aftalen her: Memorandum of Understanding between SOA China and IKIIN.