Konference om udvikling af mindre bosteder

Konference om udvikling af mindre bosteder i Grønland blev afholdt i Ilulissat fra 23.-25.maj 2014.

Der var deltagere fra hvert bosted i Grønland, som under konferencen diskuterede ”det gode liv” og i workshops fokusere på fremtidige initiativer.

I programmet til konferencen var der oplæg til debatter, om f.eks. ’Grønlands økonomi’, ’visioner for de mindre bosteder’, ’erhverv og levende ressourcer’, ’Social, sundhed og miljø’ og ’ Uddannelse og arbejdsmarked’. Programmet blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem Naalakkersuisut, KANUNUPE og KANUKOKA.

 

Programmet for dag 1. Fredag d. 23.maj 2014:

Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard, byder deltagerne til konferencen velkommen med denne tale.

Formanden for bygdeforeningen KANUNUPE, Jens Kristian Therkelsen, holdte denne velkomsttale (kun på grønlandsk).

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq holdte et oplæg om Grønlands Økonomi, for at give et overblik over de økonomiske udfordringer og nødvendige prioriteringer Grønland står overfor.

Kåre Hendriksen fra ARTEK holdte et oplæg vedrørende Grønlands bygder, økonomi og udviklingsdynamik. Formålet med oplægget var, at Kåre Hendriksen præsenterer sit arbejde på området, det vil sige hans PhD-afhandling, som dannede grundlag for den efterfølgende debat.

Næstformand for Grønlands Økonomiske Råd, Ulla Lynge, holdte et oplæg omGrønlands økonomi og bæredygtig økonomisk udvikling.


'Det gode liv'


1. søjle: Visioner for de mindre bosteder

De fire kommuners vision for deres kommune med udgangspunkt i de mindre bosteder

Borgmester i Kommune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen holdte dette oplæg (Grønlandsk)
Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup holdte dette oplæg
Borgmester i Qeqqata Kommunia, Hermann Berthelsen holdte dette oplæg
Borgmester i Qaasuitsup Kommunia, Ole Dorph holdte dette oplæg

Disse oplæg havde til formål at skabe en diskussion af den fremtidige udvikling i bygder og yderdistrikter. Hver af de fire kommuner udpeger 2 repræsentanter fra bygder til at holde oplæg om status for bygderne og deres visioner.

Tønnes Kreutzmann fra Qeqqata Kommunia holdte dette oplæg om bygdernes visioner

Service i Bygderne. For at skabe en diskussion af serviceniveauet i bygderne med henblik på en vurdering af, om der bør prioriteres anderledes indenfor de eksisterende rammer.

KNI holdte et oplæg om deres visioner, bl.a. mht. renovering af Pilersuisoq-butikkerne, udvalget af kædens varer, gebyrer, oliepriser og post. Peter Grønvold Samuelsen holdte oplægget (Foreligger kun på grønlandsk)

RAL holdte et oplæg om baggrunden for Royal Arctic Bygdeservice samt RALs visioner. Af Aningoq Broberg og Heinrich Kreutzmann-Mørch.

Energiforsyning og mulighederne for vedvarende energi ved Jens-Peter B. Henriksen, Departementet for Miljø og Natur.

Formanden for KANUNUPE, Jens Kristian Therkelsen, holdte et oplæg om udfordringerne med servicebetjeningen  (filen er kun på grønlandsk) i de mindre bosteder.

Referater fra dagens plenumdebatter med forslag fra bygder og mindre bosteder og sammenfatning ved Naalakkersuisoq for Finanser, Vittus Qujaukitsoq og Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge

Sammendrag af dagen v. Nukaaraq Eugenius, konferencens ordstyrer.

Dag 2 Lørdag 24.maj 2014

2.søjle: Erhverv og levende ressourcer


Oplæg om etablering og drift af indhandlingsanlæg i bygder ved Abia Thorsteinssen fra Royal Greenland, som gav et indblik i, hvad det kræver samt de omkostninger, der er forbundet med indhandlingsanlæg i bygderne.

Departementschef Fiskeri, Fangst og Landbrug Jørgen Isak Olsen holdte et oplæg om, hvordan værdien af ens fangst kan øges samt om de veterinære krav for produktion til hjemmemarkedet og eksport.

Formand for KANUNUPE, Jens Kristian Therkelsen holdte et oplæg om,hvordan bæredygtig erhvervsudvikling understøttes (findes kun på grønlandsk).

Privat virksomhedsdrift i bygder, Mikael Petersen fra KNT Aps. holdte et oplæg vedr. afsætning af grønlandske fødevarer samt om opstart af produktionsanlæg (filen er kun på grønlandsk) 

Realdania Byg v. Frants Frandsen holdte et oplæg om Ilimanaq-projektet (turisme) for at sætte fokus på muligheden for ambitiøse erhvervsudviklingsprojekter i bygder, der involverer kommunen, de lokale samt en ekstern partner.

Referater fra dagens plenumdebatter med forslag fra bygder og mindre bosteder med sammenfatning ved Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Finn Karlsen og Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard.

Sammendrag af dagen v. Nukaaraq Eugenius


Dag 3. søndag 25.maj 2014

4.søjle: Uddannelse og Arbejdsmarked

Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard holdte et oplæg om beskæftigelsesstrategien for 2014-2017 samt om ekstraordinær renoverings- og anlægsindsats.

Formand for KANUNUPE Jens Kristian Therkelsen holdte et oplæg om, arbejdsløshed i mindre bosteder (Kun på grønlandsk).

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen holdte et oplæg, om udfordringer for uddannelse i bygderne (kun på grønlandsk).

Jimmy Hymøller og Palle Lennert, der står bag NUIKI projektet holdte et oplæg om fremtiden for børn og unge i bygderne. For at præsentere et succesfuldt eksempel på uddannelse i bygderne med de udfordringer og muligheder, der er forbundet med projektet. 

Referater fra plenumdebatter med forslag fra bygder og mindre bosteder og sammenfatning af Naalakkersuisoq Jens-Erik Kirkegaard og Naalakkersuisoq Nick Nielsen

Repræsentanter fra bygderne inddelte sig i grupper, hvor de prioriterede de vigtigste indsatser under hver søjle til det videre arbejde fremad. De præsenterede deres resultater fra workshop.

Sammendrag om dagen v. Nukaaraq Eugenius

Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmanns opfølgende svar på spørgsmål fra deltagerne til udviklingskonferencen (grønlandsk og dansk)

De manglende oversættelser af grønlandske filer og andre oplæg vil blive løbende opdateret, så snart oversættelserne forelægger.