Det Nationale Erhvervs- og Arbejdsmarkedsråd

Det Nationale Arbejdsmarkedsråd består af en bred vifte af repræsentanter fra kommuner og organisationer, der i deres daglige virke har tæt berøring med arbejdsmarkedet i bred forstand.