Søfart

Nautisk Udvalg

Nautisk Udvalg blev oprettet efter beslutning fra deltagerne i et af daværende Grønlands Hjemmestyres afholdte seminar om søfartsforhold i Grønland den 26. maj 1998. Nautisk Udvalg henhører ressortmæssigt under Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur. Formålet med Nautisk Udvalg er at etablere et forum af søfartskyndige, som kan give tilbagemeldinger på lovgivningsmæssige tiltag fra Søfartsstyrelsen, samt drøfte andre emner indenfor søfartsområdet - herunder forespørgsler udefra. Nautisk Udvalgs medlemmer består af repræsentanter fra søfartserhvervet i Grønland og Selvstyret, som udpeges af Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur.

 

Medlemmer

Imarsiornermik Ilinniarfik

Arktisk Kommando

Politiet i Grønland

Kystradiotjenesten

Grønlands Erhverv

KNAPK – Fisker- og fangerorganisation

SIK – Lønmodtagernes Fællesorganisation

Atorfillit Kattuffiat (AK)

Royal Greenland

Royal Arctic Line

Arctic Umiaq Line

Rederiet Martek

Arctic Boat Charter

Sirius Grønland

Visit Greenland

Godthåb Bådeforening

Det Norske Veritas

Normar Consult - rådgivningsfirma

Grønlands Fiskerilicenskontrol

KNI A/S – Polaroil

Sikuki – Nuuk Harbour A/S

Greenland Pilot Service 

Tilforordnede

Søfartsstyrelsen, Grønland

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel

Departementet for Råstoffer

Greenland Oil Spil Respons

Finansdepartementet

Departementet for Natur og Miljø

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug