Veterinær grænsekontrol i Grønland

Grønlands Selvstyre indgik i foråret 2014 en bilateral aftale med EU Kommissionen omhandlende samhandel af fisk og fiskevarer, muslinger med videre samt biprodukter heraf. Aftalen er lavet af Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og indebærer at grønlandske fisk, rejer, muslinger, herunder afledte produkter og biprodukter af disse (herefter benævnt fiskevarer), frit kan omsættes til EU's indre marked.

Aftalen medfører at fiskevarer, som er fanget og/eller produceret på hertil autoriserede grønlandske virksomheder, ikke længere skal til veterinær grænsekontrol i Danmark/EU, når de skal indføres til EU.

Aftalen medfører, at Grønland, på området fiskevarer, er blevet en af EU's ydre grænser og der skal derfor foretages veterinær grænsekontrol af fiskevarer der indføres til Grønland fra non-EU lande, f.eks. landinger af fiskevarer fra canadiske eller russiske fiskefartøjer. Den veterinære grænsekontrol i Grønland foregår ved èn af de to godkendte Border Control Posts (BCP) i Grønland. Disse er placeret i Nuuk og Sisimiut og der er ansat fagligt kvalificeret personale, til at varetage grænsekontrollen og sikre at de udenlandske fiskevarer, der landes i Grønland, overholder EU's lovgivning på området – herunder regler omkring fødevarehygiejne, fødevaresikkerhed samt fiskevarernes sporbarhed og oprindelse.

Du kan læse mere om veterinær grænsekontrol her.

Nedenfor findes lovgrundlaget for den veterinære grænsekontrol.

Veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande (disse er udelukkende udarbejdet på dansk):
  • Bekendtgørelse nr. 384 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum.
  • Bekendtgørelse nr. 385 af 15. april 2014 for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner.
  • Bekendtgørelse nr. 386 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter.
  • Bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2014 for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland.
  • Bekendtgørelse nr. 388 af 15. april 2014 for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre.
  • Bekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse produkter.
Betaling for kontrol ved import til Grønland af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter:
  • Bekendtgørelse nr. 1618 af 14. december 2017 for Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger mm. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter.
Bortskaffelse af animalsk affald:
  • Affaldsvejledning (20. juni 2014)
    Vejledning for Grønland om indsamling, transport og bortskaffelse af køkken- og madaffald fra skibe i international fart i havne samt andet kategori 1-affald fra grænsekontrolsteder og toldkontrollen m.v..
Såfremt du ønsker at læse mere om reglerne for veterinær grænsekontrol, kan du følge nedenstående link: Lovstof gældende for Grønland

Ved spørgsmål omhandlende veterinær grænsekontrol, kan Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) kontaktes:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
Postboks 269
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 345000
E-mail: uumasut@nanoq.gl


Siden er senest opdateret d. 28. april 2020.