Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, VFMG, er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinære beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands selvstyre og Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark. Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet her.

VFMG varetager følgende:

Fødevareområdet:

 • Fødevarevirksomheder og primærproducenter - godkendelse, vejledning og tilsyn med fødevarevirksomheder der producerer til hjemmemarkedet,
 • Kontakt VFMG, hvis du skal opstarte eller overtage en fødevarevirksomhed.
 • Læs mere om godkendelse af fødevarevirksomheder, egenkontrol mm. her
 • Fødevaresikkerhed – beredskab og oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme
 • Kødkontrol – kødkontrol på slagterier af alt kød beregnet til hjemmemarkedet. Der foretages ikke kødkontrol af det, der sælges på brætterne.
 • Veterinær grænsekontrol - grænsekontrol med tredjelandsfartøjer, der ønsker at indføre fisk og fiskevarer til EU. Læs mere om veterinær grænsekontrol her.
Veterinærområdet:
 • Dyrevelfærd - tilsyn og vejledning. Det gælder alle dyr, specielt tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet og husdyr samt kæledyr i hele Grønland.
 • Dyreværn - Hvis du observerer, at dyr udsættes for unødig lidelse, eller ikke passes eller behandles forsvarligt, da kan du foretage en anmeldelse til VFMG.
 • Klinisk og medicinsk assistance - hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Bemærk, at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægebehandling af dit kæledyr.
 • Veterinært sygdomsberedskab - overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrsygdomme til diverse internationale organer.
 • Zoonoser - overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres imellem dyr og mennesker) f.eks. rabies. Læs mere om anmeldelse af rabiesmistanke her.
Borgerbetjening:
 • Trofæ sundhedscertifikater - VFMG er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede sundhedscertifikater i forbindelse med udførsel af f.eks. jagttrofæer. Læs mere om udstedelse af sundhedscertifikater her.
 • Udførsel af fødevarer – udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
 • Information inden for veterinær- og fødevareområdet - herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer.
Læs mere om ind- og udrejse med kæledyr her:
Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Link til Grønlands Repræsentation i København.

Læs mere om ind- og udførsel af fødevarer her:
Link til Sullissivik.gl

Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kontaktoplysninger på Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG):

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
Aqqusinersuaq 31, 2.tv.
Postboks 269
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 345000
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Siden er senest opdateret d. 28. april 2020.