Tilladelse til forskning i Grønland

Hvis du ønsker at forske i Grønland skal du være opmærksom på, at en tilladelse hertil muligvis er påkrævet. I nogle tilfælde skal der indhentes tilladelser fra flere departementer. Der må påregnes op til to måneders sagsbehandlingstid.

Ansøgningsproceduren afhænger af nationaliteten af forskningsfartøjet og ansøgeren. Herunder beskrives proceduren når:

1. Fartøjet er statsejet
1.1. Fartøj eller ansøger ikke er grønlandsk eller dansk
1.2. Fartøj eller ansøger er grønlandsk eller dansk
2. Fartøjet er privatejet


1. Fartøjet er statsejet
1.1. Fartøj eller ansøger er ikke grønlandsk eller dansk

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) henviser til, at ansøgere med statsejede forskningsskibe, som ikke er grønlandske eller danske, kontakter deres respektive ambassade i Danmark herom.
Udenrigsministeriet i Danmark behandler ansøgninger om forskningstogter med udenlandske skibe i grønlandsk farvand. Alle ansøgninger vedrørende forskningstogter hvor fartøj eller ansøger ikke er grønlandsk eller dansk, skal indsendes til Udenrigsministeriet ad diplomatisk vej. Den udenlandske ansøger skal derfor indledningsvist kontakte sin egen ambassade i Danmark. Ambassaden retter herefter henvendelse til Udenrigsministeriet, som dernæst sender en ansøgningsblanket til ansøgeren. Når ansøgeren har udfyldt ansøgningsblanketten, skal denne sendes tilbage til Udenrigsministeriet, som herefter videresender blanketten til Departementet for Udenrigsanliggender i Grønlands Selvstyre.

1.2. Fartøj eller ansøger er grønlandsk eller dansk
Når der er tale om grønlandske eller danske havforskningsskibe, hvor både fartøj og forskningsteam er grønlandsk eller dansk, involveres Udenrigsministeriet i Danmark som udgangspunkt ikke. Ansøgning(er) skal rettes direkte til det relevante departement i Grønlands Selvstyre. Skal der i forbindelse med forskningstogtet f.eks. udføres forskning på havpattedyr, fugle og fisk, skal en dertil relevant ansøgning sendes til APNN:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
APNN@nanoq.gl
Imaneq 1A, 701
3900 Nuuk
Postboks 269

Bliver et dansk forskningsskib charteret af andre landes havforskningsinstitutioner gælder den ovenfor beskrevne proces dog undtagelsesvist ikke. I denne forbindelse henvises i stedet til den procedure der følger, når et fartøj eller ansøger ikke er grønlandsk eller dansk.


2. Fartøjet er privatejet
Ansøgere med grønlandske og danske forskningsskibe, samt forskningsskibe som er privatejede, skal som i processen gældende for ansøgninger hvor fartøj eller ansøger er grønlandsk eller dansk, rette deres ansøgning(er) direkte til det relevante departement i Grønlands Selvstyre. Hvis det udenlandske fartøj med udenlandsk forskningsteam er privatejet af forskningstogtets leders virksomhed, er en forudgående diplomatisk godkendelse ikke nødvendig.

Yderligere informationer

Forskningstilladelser
Der henvises til Departementet for Forskning og Miljøs hjemmeside

Ansøgningsskemaer
Der henvises til Selvstyrets hjemmeside om ekspeditioner til fjerne dele af Grønland:

https://exp.gl/


Her er det bl.a. muligt at downloade et ansøgningsskema til forskning om pattedyr, fugle og fisk:

https://exp.gl/Permit-Application/Additional-Permits

Se desuden hjemmesiden om rejseaktiviteter i fjerne dele af Grønland:

https://naalakkersuisut.gl//en/About-government-of-greenland/Travel-activities-in-remote-parts-of-Greenland

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet behandler ansøgninger om havforskning med udenlandske skibe i farvandene ved Danmark, Færøerne og Grønland, samt danske skibes ansøgninger om tilladelse til havforskning i udenlandsk farvand. Alle ansøgninger vedrørende havforskning indsendes ad diplomatisk vej via Udenrigsministeriet.

https://um.dk/da/udenrigspolitik/folkeretten/folkeretten-a/havret/

For spørgsmål vedr. procedure og lignende, kontakt venligst Udenrigsministeriet på e-mail jthav@um.dk.

Lovgivning
Betingelser for fiskeribiologiske undersøgelser og forsøgsfiskeri er defineret i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, Kapitel 9.
Al relevant lovgivning der gør sig gældende i Grønland kan tilgås på http://lovgivning.gl/

Kontakt
For spørgsmål vedr. ekspeditioner i grønlandsk farvand, samt forskning vedr. pattedyr, fugle og fisk, kontakt venligst Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på e-mail apnn@nanoq.gl.