Fiskerikommissionen

Der har i flere år været arbejdet på en ny Inatsisartutlov om fiskeri. På baggrund af koalitionsaftalen mellem Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai af 2. oktober 2018 vil partierne arbejde grundigt for at færdiggøre fiskeriloven. I den forbindelse er der nedsat en fiskerikommission, som består af interessenter og organisationer i fiskerierhvervet. Formålet med kommissionens arbejde er, at Fiskerikommissionens skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mes mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.

Dette indebærer, at fiskerikommissionens skal komme med forslag til revision af Inatsisartutlov om fiskeri, som kan danne de lovgivningsmæssige rammer herfor, og komme med forslag til anbefalinger til en sektorplan for fiskerierhvervet.

Kommissionen forudsættes at aflevere en betænkning om sit arbejde senest inden udgangen af juni 2020, tidsfristen kan dog forlænges, såfremt kommissionen anser dette for nødvendigt. Formålet er, at Naalakkersuisut senest til efterårssamlingen 2020 skal kunne fremsætte et konkret lovforslag.