TAC Redegørelse

Hvert år udarbejder Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug en redegørelse til Inatsisartut om fastsættelsen af TAC (maksimalt tilladt fangstmængde) og kvoter for fiskebestande på Grønlands fisketerritorium for det foregående år, jf. §5, stk. 1 og 2, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. Redegørelsen blive forelagt Inatsisartut til efterårssamlingen.

Redegørelsen forklarer baggrunden for tilblivelsen af de enkelte kvoter, samt hvordan de enkelte kvoter efterfølgende er fordelt mellem Grønland og de lande, som Grønland indgår i fiskeriaftaler med. Redegørelsen beskriver TAC og kvoter, og eventuelle ændringer foretaget i løbet af året.

TAC Redegørelse 2020

TAC Redegørelse 2019

TAC Redegørelse 2018

TAC Redegørelse 2017


TAC Redegørelse 2016

TAC Redegørelse 2015

TAC Redegørelse 2014

TAC Redegørelse 2013

TAC Redegørelse 2012

TAC Redegørelse 2011

TAC Redegørelse 2010

TAC Redegørelse 2009