Fiske-kvoter for 2018

a

Herunder kan du hente TAC og kvoter for forskellige fiskearter gældende for 2018. Udover de nedenfor nævnte har Grønland en række bilaterale aftale med andre lande bl.a. Norge, Rusland mv. om fiskekvoter.


Forsøgsfiskeri
Der er der mulighed for at udføre forsøgsfiskeri i de grønlandske farvande. Dette er en mulighed såvel kystnært såvel som havgående forsøgsfiskeri.

Du kan få mere information om forsøgsfiskeri HER.