Fordeling af kvoter

Grundlag for fordelingen af havgående kvoter for visse arter

Kvoterne er blevet fordelt efter følgende godkendte kriterier jævnfør §12 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri (Licensbekendtgørelsen):
  1. Kvoterne fordeles til de rederier, som har haft samme kvoter tidligere år.
  2. Såfremt der er resterende kvoter til rådighed, fordeles kvoterne i første omgang til andre eksisterende rederier, som kunne have behov for yderligere kvoter.
    a. Ved fordeling af kvoterne i henhold til ovenstående, tages udgangspunkt i værdien af kvoterne og hensyn til, at der for det første sikres økonomisk bæredygtige rederier, samt at der sker en mere lige fordeling af værdierne blandt de eksisterende rederier.
  3. Der tildeles ikke kvoter til helt nye rederier, med mindre disse kan sikres et helt års økonomisk bæredygtigt fiskeri.
Der henvises i den forbindelse til § 3 stk. 3 i Licensbekendtgørelsen, som har følgende ordlyd:

Tildeling af licens beror på en konkret vurdering af den fastsatte kvote for arten, det samlede antal ansøgninger og de af Naalakkersuisut fastsatte kriterier for tildelingen.

Kvoter 2021