Kvoter og andre begrænsninger

Kutter med harpunkanon

Naalakkersuisut fastsætter TAC og kvoter og foretager fordelingen af disse efter høring af relevante parter

Kvoter og andre begrænsninger

Naalakkersuisut fastsætter TAC og kvoter og foretager fordelingen af disse efter høring af relevante parter. Her kan du finde den seneste opdateret liste over biologisk rådgivning, årskvote, ekstra politisk kvote samt fangsttal fra 2014-2019.

Ved udnyttelsen af vores levende ressourcer lægger Naalakkersuisut vægt på, at udnyttelsen sker på et bæredygtigt grundlag. Her kommer forvaltningen af fangstdyrene ind bl.a. ved kvotefastsættelser og andre reguleringsmekanismer, såsom begrænsning af fangstperioder og –områder og adgangsbegrænsning til kvoterede arter.

Hvorfor fastsætte kvoter
Grønland har tiltrådt en række bilaterale, regionale og internationale konventioner såsom Fælleskommission om hvid- og narhvaler, Nordatlantiske Havpattedyrkommission, Den Internationale Hvalfangstkommission, Oslokonventionen om bevaring og udnyttelse af isbjørne, Biodiversitetskonventionen (CBD) og Washington-konventionen (CITES), der indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og at udnyttelse af naturlige ressourcer skal være bæredygtig og i overensstemmelse med forsigtigheds¬princippet.

Forvaltningen af de levende ressourcer, herunder fangstdyr, har gennem årene oplevet en større regulering. Især inden for de sidste 10 år, hvor hensigten netop har været sikring af bæredygtig udnyttelse og kvotefastsættelser baseret på videnskabelig grundlag og brugerviden.

Fangererhvervet mærker i disse år de globale klimaforandringer, der kan påvirke den tilgængelige kvote og andre ukvoterede arter. Endvidere deler Grønland nogle af fangstdyrene med nabolandene, hvorfor reguleringen sker i samarbejde med disse. Derudover er det en prioritet at vore efterkommere også kan høste af vores levende ressourcer.

Fastsættelse af TAC og kvoter
I henhold til lovgivningen skal Naalakkersuisut fastsætte kvoter eller TAC for en række fangstdyr på Grønlands land- og fiskeriterritorium. TAC (Total Allowable Catch) står for den totale tilladte fangstmængde. Der er en række kvoterede fangstdyr som der skal fastsættes kvoter for, samt fordelingen af disse. Ved en kvote forstås en nations tildelte fangstmængde af et fangstdyr, inden for et afgrænset land- eller fangst- og fiskeriterritorium.