Promovering af grønlandsk proviant (Kalaalimerngit)

Et af fokusområderne i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) er en øget anvendelse af grønlandsk proviant – kalaalimerngit, som bidrager til øget selvforsyning af lokale råvarer.

Grønland har en stor rigdom af råvarer, som bør og kan anvendes i langt højere grad både mængdemæssigt og over hele landet. Dette ønske stemmer overens med Naalakkersuisuts koalitionsaftale hvori det bl.a. fremgår, at det er vigtigt for Naalakkersuisut, at mulighederne for øget selvforsyning af fødevarer undersøges og udvikles med henblik på at mindske afhængigheden af importerede fødevarer.

Vores ressourcer har en diversitet der spænder vidt i form af råvarer fra fisk og skaldyr, fugle, hav- og landpattedyr, urter, bær, havplanter samt landbrugsprodukter. Disse ressourcer muliggør et bredt udvalg af produkter, som giver os muligheden for en varieret og sund kost.

Naalakkersuisut understreger vigtigheden af, at det undersøges hvad mulighederne er for en forøgelse af selvforsyningen samt en innovativ udvikling af denne. Målet er således at have mange forskellige grønlandske fødevarer tilgængelige for forbrugerne, ved bl.a. at sætte fokus på disse fødevarer og sætte skub i efterspørgslen af disse.

Det er Naalakkersuisuts mål, at mindst halvdelen af de midler som de offentlige institutioner bruger til indkøb af fødevarer, skal bruges på produkter fra fiskere og fangere samt landbrugere. På den måde kan det offentliges forbrug af lokale grønlandske fødevarer øges.

En sideløbende målsætning er, at forbruget af grønlandske fødevarer blandt forbrugere øges. Derfor vil der fra politikernes og forvaltningens side arbejdes på et øget fokus på anvendelse af grønlandske råvarer, samt for minimering af eksisterende hindringer for mulighederne for øget anvendelse af grønlandske fødevarer.