Jagtbeviser og Licenser

Jagtbevis og licenser
Fangst og jagt forvaltes ved hjælp af jagtbeviser og licenser. En række af fangstdyrene er kvoterede, og med kvoterne reguleres det antal af dyr, der er til rådighed for fangst og jagt.
Oplysningerne fra jagtbevissystemet er helt afgørende for forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland. Således bruges data fra systemet også som supplement til biologiske undersøgelser.

Jagtbeviser og licenser
Der opereres med to forskellige typer af jagtbeviser, henholdsvis erhvervs- og fritidsjagtbevis. For hver af dem stilles der forskellige krav til erhvervelse af jagtbeviset. Se bestemmelserne i gældende lovgivning.

Alle personer, der ønsker at deltage i jagt og fangst, skal være i besiddelse af en tilladelse i form af et gyldigt jagtbevis. Der sendes en ansøgning til jagtbevis enten via kommunen eller via det digitale system i Sullissivik. Dette gælder for såvel kvoterede som for ikke-kvoterede arter som er reguleret på anden måde via de gældende bekendtgørelser.

Licenser til fangst af vågehval, finhval, grønlandshval, pukkelhval, hvalros og isbjørn kan kun tildeles til personer med erhvervsjagtbevis. Licenser til fangst af narhval, hvidhval, rensdyr og moskusokse kan i princippet tildeles alle personer med jagtbevis, afhængigt af hvad de enkelte kommuner har besluttet. Licenserne udstedes af de enkelte kommuner, der også afgør den eventuelle fordeling mellem fritids- og erhvervsjagtbeviser. Læs om reglerne i relevante artsbekendtgørelser.

Fangstrapportering
Husk at indberette din fangst senest den 15. oktober.

Her er årsrapporteringsskemaet som du også fik sammen med PINIARNEQ hæftet ved udstedelse af jagtbevis.

Alle der går på fangst, er selv ansvarlige for at indberette fangsten til APNN. Alle fangere skal således udfylde ”årsskemaet” der fås med PINIARNEQ hæftet, og kan findes på ”Min side” på Sullissivik. APNN lægger stor vægt på at oplys¬ningerne er præcise, da de bruges på forskellige områder, blandt andet af biologer og forvaltere samt forskere, til overvågning og optimering af kvotesætning og bæredygtig fangst. Herudover skal fangere der nedlægger isbjørn, hvalros, store hvaler og hvid- og narhvaler udfylde en ”Fangstrapport / særmeldingsskema” med supplerende oplysninger omkring fangsten. Dette er ud over indberetningen via PINIARNEQ årsskemaet. Der henvises til gældende lovgivning vedr. hhv. fritidsjagt¬beviser og erhvervsjagtbeviser.

Rapporten udfyldes pr. nedlagte dyr, bortset fra rensdyr som kan have flere dyr på samme rapport. Rapporteringsskemaet indsendes til den pågældende fangers hjemkommune der videresender skemaet samt licensen og vedlagte prøver fra dyret til APNN. Indsamlede vævsprøver skal sendes særskilt til Grønlands Naturinstitut med kopi af den relevante fangstmelding, mens originalen altid skal sendes til APNN.

Politiet har det overordnede ansvar for overholdelse af reglerne om fangst og jagt. Derudover er der flere steder ansat jagt- og fiskeribetjente, hvis primære opgave er at føre tilsyn med fangsten, samt at bistå med eventuelle spørgsmål eller problematikker for fangere i lokalområdet.

Her – finder du link til selvbetjeningen på Sullissivik.gl, hvor du kan søge om samt hente dit jagtbevis og Piniarneq, Årsskema samt rapporteringsskema.