Forvaltningsplaner

Naalakkersuisut er via Koalitionsaftalen 2018-2022 enige om at udarbejde klare formuleringer til bæredygtig forvaltning af levende ressourcer, herunder især begrænsede fangstarter.

Naalakkersuisut har besluttet at alle betydende fangstarter skal omfattes en forvaltningsplan. Forvaltningsplaner laves med henblik på fokus på beskyttelse og bæredygtig forvaltning af alle udnyttede arter. Via forvaltningsplaner deltager alle i bevaringsarbejdet. Det er Naalakkersuisuts ønske og mål, at alle brugerne, kommunerne og de lokale fisker- og fangerforeninger deltager i implementeringen af forvaltningsplaner, efterhånden sådanne udformes og vedtages. På den måde har alle et medansvar og ejerskab til bevaring af alle udnyttede fangstarter. På den måde er vi alle sammen med til at bevare muligheden for at alle fangstdyr fortsat kan være en del af vores og kommende generationers mad på bordet og tøj. Det vil også være en velkommen biindtægt ved souvenirsalg i og uden for Grønland, når der ikke er eksterne handelsforhindringer.

Naalakkersuisut arbejder generelt på, at sikre en mere effektiv og stabil forvaltning af fangst i Grønland for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de fælles fangstressourcer til fordel for hele det grønlandske samfund. Derfor pågår et arbejde i Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug for at udarbejde forvaltningsplaner for alle betydende fangstarter både de lokale såvel som arter vi deler med nabolandene.

Forvaltningsplan for isbjørn