Fangstrådet

Fangstrådet er rådgivende organ for Naalakkersuisut i spørgsmål knyttet til fangst og jagt

Fangstrådet er nedsat i henhold til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt (Fangst- og Jagtloven). Efter lovens § 16 har Naalakkersuisut pligt til at høre Fangstrådet i sager vedrørende konkrete emner inden for lovens område. Fangstrådet udfærdiger en forretningsorden, der skal godkendes af Naalakkersuisut.

Fangstrådet er et rådgivende organ, hvor problematikker og udvikling omkring fangst og jagt samt forvaltningen af de levende ressourcer diskuteres. Rådet kan således selvstændigt drøfte sager, der vedrører tiltag inden for fangst og jagt, med henblik på at afgive udtalelse til Naalakkersuisut herom. Rådets formand kan på rådets vegne komme med offentlige udtalelser herom i henhold til forretningsordenen for Fangstrådet.

Sammensætningen af Fangstrådet giver rådet en ekspertise omkring udvikling og forvaltning af de levende ressourcer i Grønland. Rådet kan stille denne ekspertise til rådighed i de sammenhænge, hvor fangst, jagt og forvaltning af levende ressourcer diskuteres. Fangstrådet kan nedsætte underudvalg til varetagelse af konkrete veldefinerede opgaver.

Sammensætning.
Fangstrådet er sammensat af repræsentanter fra følgende interesseorganisationer og myndigheder: 2 repræsentanter fra Sammenslutningen af fiskere og fangere i Grønland (KNAPK),, 2 repræsentanter fra kommunerne: 1 repræsentant fra Sammenslutningen af fritidsjægere- og fiskere (TPAK). Rådets sekretariat varetages af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN).
Udtalelser inden for fangst og jagt.

I henhold til Fangst- og Jagtloven har Naalakkersuisut pligt til at høre Fangstrådet i sager vedrørende § 2, stk. 3-4, § 4, § 7, stk. 1-2 samt §§ 9-10.