Fangst og jagtafdeling

Fangst- og Jagtafdelingen
Fangst og Jagtafdelingen varetager administration af lovgivning vedr. fangst, jagt og betalingsjagt. Varetagelse af internationale relationer og aftaler i regionale og internationale organisationer om regulering af udnyttelsen af de levende ressourcer. Fastsættelse, forvaltning og administration af fastsatte kvoter, herunder udstedelse og tilladelser. Jagtbevissystemet med de deraf følgende opgaver. Endvidere forestår afdelingen også sekretariatsfunktionen for Fangstrådet. Fangst- og Jagtafdelingen varetager også promovering af øget anvendelse af lokale råvarer og dermed øget selvforsyning.

Læs mere om Fangst og jagtafdelingen, på linket kan du også finde jagttider og jagtområder for de forskellige fangstdyr.

Fangstrapportering:

Rapportering af din fangst kan ske på 2 måder:
 • Ved selvbetjening via Sullissivik borgerportalen . Du skal bruge NemID som er det samme som du bruger fx til din netbank.
 • Ved at udfylde fangstrapporteringsskema (Årsskema) og sende det udfyldt til din hjemkommune. Du finder skemaet på PINIARNEQ hæftet, eller du kan hente Årsskemaet her.
Sagsområder:
 • Lovgivning, forvaltning og administration vedr. national, bilateral, regional og international fangst og jagt, herunder beskyttelses- og udnyttelsesaspektet
 • De overordnede opgaver vedr. den nationale og internationale fangst- og jagtpolitik
 • Fastsættelse, forvaltning og administration af kvoter, herunder udstedelse og tilladelser
 • Overordnede opgaver om kontrol med jagt- og fiskeribetjentordningen
 • Udstedelse af certifikater til indførsel af sælprodukter til EU-lande
 • Jagtbevissystemet, forvaltning og administration af jagtbevissystemet, herunder overordnet ansvar for udstedelse af jagtbeviser i samarbejde med kommunerne
 • Betalingsjagt, safari, forvaltning og administration
 • Regionale, bilaterale og internationale konventioner, aftaler
 • Opgaver vedrørende Fangstråd og deltagende aktør i relevante arbejdsgrupper, udvalg og konferencer.
Kontakt:

Fangst- og jagtafdelingen
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk
APNN@nanoq.gl

Telefontid: 09.00 – 14.00.