Fangst og Jagt

Fangst og jagt
Fangst- og jagt er et af Grønlands vigtigste erhverv, der foruden økonomisk/socioøkonomisk, også har en stor historisk og kulturel betydning. Fangstdyrene i Grønland, hvad enten disse lever til lands eller til havs, er samfundets fælles ejendom. Ressourcerne stilles til rådighed for både fritids- og erhvervsfangere med hjemmel i Fangst- og Jagtloven og de dertil hjemlede artsbekendtgørelser.

Fangst- og jagt i Grønland
I Grønland har man levet af fangst og jagt i generationer. I dag er fangst et vigtigt supplement til naturalieøkonomi og erhvervsfiskeri. I det nyere tid har fiskeriet overtaget rollen som det vigtigste erhverv i Grønland, og moderne landbrug er blevet udviklet i Sydgrønland.

Fangst- og jagtafdelingen varetager de forvaltningsmæssige opgaver, som er relateret til fangsterhvervet i Grønland. Fangst- og jagtafdelingen har ansvaret for forvaltning af udnyttelse af de levende ressourcer, der knytter sig til havpattedyr, landpattedyr og fugle både nationalt, bilateralt, regionalt og internationalt. Desuden varetager afdelingen promovering af øget udnyttelse af lokale råvarer og dermed øget selvforsyning.

Hovedmålsætningen er at sikre en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fangstressourcerne, hvor der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, samt den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse.
Dette skal ske i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn inden for fangsterhvervet og dertil knyttede erhverv, andre erhvervsmæssige interesser og på befolkningens rekreative behov. Herudover skal der i fangst- og jagtforhold lægges vægt på inddragelse af fanger- og brugerviden.

Derudover skal der gøres opmærksom på risikoen for at møde isbjørne i forbindelse med fangst- og jagtaktiviteter samt forskning- og råstofaktiviteter. Mere information kan findes herom i de gældende retningslinjer for møde med isbjørn, som findes på grønlandsk, dansk og engelsk.

Har du spørgsmål angående fangstdyrene, kan du altid henvende dig til kommunen eller den lokale jagt- og fiskeribetjent,. De kan besvare langt de fleste spørgsmål angående udnyttelse af vores levende ressourcer.

Fritids- og erhvervsjagt, betingelser, kriterier og ansøgning
Som erhvervs- eller fritidsfanger er du forpligtet til at sætte dig ind i reglerne omkring lovgivningen om fangstressourcerne.

Over de sidste tre år, har lidt over 2100 personer haft et gyldigt erhvervsjagtbevis, i gennemsnit. Disse personer har derved haft fangst og jagt som deres primære indtægtskilde. Samtidig har gennemsnitligt omkring 5000 personer fritidsjagtbevis. Naturalieøkonomi er stadig en del af kulturen, hvor man ikke kun forbruger egne fangster, men også forærer en del af fangsten til familie og bekendte.

En del af fangsterne bruges også som hundefoder i hundeslædedistrikterne. De, der har erhvervsjagtbevis lever ikke udelukkende af fangst, men driver også fiskeri, for det meste jollefiskeri, afhængig af jagtsæson og årstid.

Erhvervsportalen kan du finde detaljeret information om fritids- og betalingsjagt i Grønland, betingelser, kriterier og ansøgning til både betalingsjagt- og fiskeri. Her vil du også finde detaljeret information om de enkelte fangstarter og reglerne der knytter sig til disse.

Du kan også finde detaljeret information om fangst- og jagt på www.sullissivik.gl.