Link til lovgivning

Tildelingen af erhvervsstøtte af regulerer af følgende lovgivning samt Finansloven.
  • Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 22. juni 2001 om udviklingsfremme inden for landbrugssektoren
  • Inatsiartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 12. december 1984 om erhvervsstøtte
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 5. september 2016 om tilskud til overtagelse, nyetablering eller reetablering af landbrugsbedrifter
  • Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug