Landbrug

For at opnår erhvervsstøtte i form af erhvervsfremmelån eller tilskud, skal følgende være opfyldt:
  • Ansøgeren skal være mellem 18 og 65 år.
  • Ansøgeren skal have de nødvendige faglige, drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til at sikre en økonomisk rentabel drift af det projekt, hvortil der søges om erhvervsstøtte.
For at opnå erhvervsstøtte i form af tilskud, skal ansøger desuden drive et eksisterende landbrug.