Støttemuligheder til fiskeri og fangst

Der ydes erhvervsfremmelån til reparation af fartøj samt til indkøb af redskaber.

Der ydes tilskud til køb af jolle, samt til køb af nyt eller brugt fiskefartøj.

Der tilskud til ophugning.