Link til lovgivning

Tildelingen af erhvervsstøtte af regulerer af følgende lovgivning samt Finansloven.
  • Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 12. december 1984 om erhvervsstøtte
  • Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug