Fiskeri og Fangst

For at opnår erhvervsstøtte i form af erhvervsfremmelån eller tilskud, skal følgende være opfyldt:
  • Ansøgeren skal være mellem 18 og 65 år.
  • Ansøgeren skal have været registreret som erhvervsfanger eller erhvervsfisker i mindst 2 år, forud for ansøgningstidspunktet.
  • Ansøgeren skal have de nødvendige faglige, drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til at sikre en økonomisk rentabel drift af det projekt, hvortil der søges om erhvervsstøtte.
  • Myndighedstilkendegivelse af tilladelse til fiskeri, fiskekvoter og andre offentlige tilladelser og godkendelser af betydning for gennemførelse af.
Derudover skal ansøger sandsynliggøre at erhvervsfremmelån kan tilbagebetales gennem drifts- og likviditetsbudget med tilhørende budgetforudsætninger samt oversigt over formueforhold, herunder afvikling af eksisterende gældsforpligtelser.