Erhvervsstøtte – ESU

Stemningsbillede Erhvervsstøtte er økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere, og kan bestå af både erhvervsfremmelån og tilskud.

Erhvervsfremmelån er lån der skal tilbagebetales over en given periode og som forrentes med 4% om året, tilskud skal som udgangspunkt ikke betales tilbage.

ESU er delt op i to områder. Det ene område er erhvervsstøtte til fiskere og fangere, hvor der primært gives støtte til fartøjer, redskaber og ophugning af både. Det andet område er erhvervsstøtte til landbrugere, hvor støtten gives til opførelse af stalde, indkøb af maskiner, forbedring af dyrkningsjorde og som indhandlingstilskud.