Naalakkersuisut

Naalakkersuisut er Grønlands regering, valgt af Inatsisartut, Grønlands lovgivende forsamling.

Naalakkersuisut - regeringen - er ansvarlig for den daglig drift af Grønlands regering. Naalakkersuisut arbejder året rundt. Lederen af Naalakkersuisut kaldes Formanden for Naalakkersuisut, mens de enkelte medlemmer af Naalakkersuisut kaldes for Medlemmer af Naalakkersuisut.

Med indførelsen af Grønlands Selvstyre den 21. juni 2009 blev den danske betegnelse for Grønlands regering "Grønlands Landsstyre” ændret til Naalakkersuisut i henhold til

Inatsisartut udpeger Formand for Naalakkersuisut, som herefter udpeger sin kabinet af ministre (Naalakkersuisut). I Departementerne håndteres det praktiske administrative arbejde. Den enkelte medlem af Naalakkersuisut er politisk ansvarlig for arbejdet i sin respektive Departement.

Ressortfordelingen er angivet i følgende cirkulære

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. november 2017 om forretningsorden for Naalakkersuisut samt bilag

Retningslinjer for intern og ekstern høring af retsforskrifter, kgl. anordninger, redegørelser mv.