2020

December

Kundgjort 30. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 50 af 30. december 2020 om valg til menighedsrepræsentationer

Kundgjort 18. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 49 af 18. december 2020 om undtagelser fra forbuddet om salg af datoudløbne fødevarer

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 48. af 18. december 2020 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri

Kundgjort 15. december

Inatsisartutlov nr. 20 af 15. december 2020 om Finanslov for 2021

Bilag 1
Bilag 2

Kungjort 14. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk

Bilag

Kundgjort 1. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 45 af 1. december 2020 om betingelser for rejse til og i Grønland

November

Kundgjort 30. november

Inatsisartutlov nr. 18 af 30. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

Inatsisartutlov nr. 19 af 30. november 2020 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering

Kundgjort 27. november

Inatsisartutlov nr. 17 af 27. november 2020 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Inatsisartutlov nr. 16 af 27. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 44 af 27. november 2020 om finanslovens opbygning og den administrative finanslovsproces

Kundgjort 26. november

Vedtægt om tværfagligt samarbejde i sociale sager for Qeqqata Kommunia

Inatsisartutlov nr. 15 af 26. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Inatsisartutlov nr. 14 af 24. november 2020 om valg til Inatsisartut

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 43 af 25. november 2020 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Kundgjort 24. november

Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 7 af 19. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om markedsføring og mærkning


Inatsisartutlov nr. 8 af 19. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence

Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2020 om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift


Inatsisartutlov nr. 10 af 19. november 2020 om offentlige betalinger m.v.


Inatsisartutlov nr. 11 af 19. november 2020 om ændring af landstingslov om ferie

Inatsisartutlov nr. 12 af 19. november 2020 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov nr. 13 af 19. november om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast


Kundgjort 13. november

Inatsisartutlov nr. 4 af 13. november 2020 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2021, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2021

Kundgjort 12. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 42 af 11. november 2020 om tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse

Kundgjort 9. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 41 af 9. november 2020 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2021

Kundgjort 6. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 40 af 6. november 2020 om doktorgrader

Oktober

Kundgjort 8. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 39 af 8. oktober 2020 om låne- og støtteordninger til erhvervsfremme af landbaserede erhverv

Kundgjort 6. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 1. oktober 2020 om vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områder

September

Kundgjort 29. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. september 2020 om betingelser for rejse til og i Grønland

Kundgjort 24. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 36 af 24. september 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 35 af 24. september 2020 om kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner med kommunal driftsoverenskomst

Kundgjort 23. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 34 af 23. september 2020 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Kundgjort 11. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 11. september 2020 om beskyttelse og fangst af ulve

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

August

Kundgjort 28. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 28. august 2020 om fiskeri efter laks

Kundgjort 17. august 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. august 2020 om mærkning af fødevarer 

Kundgjort 10. august 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

Kundgjort 7. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap

Juli

Kundgjort 31. juli 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler

Kundgjort 21. juli 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 af 21. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

Kundgjort 20. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 20. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

Kundgjort 6. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 3. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

Juni

Kundgjort 30. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 30. juni 2020 om honorering af Ilisimatusarfiks eksterne bestyrelsesmedlemmer

Kundgjort 29. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. juni 2020 om ophævelse af Selvstyrets bekendtgørelse om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

Kundgjort 24. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område

Kundgjort 19. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 19. juni 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler

Kundgjort 17. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 17. juni 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

Kundgjort 16. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juni 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler

Kundgjort 15. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 15. juni 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfartøj

Kundgjort 5. juni

Regulativ for affald fra erhverv Kommune Kujalleq

Regulativ for affald fra private husstande Kommune Kujalleq

Kundgjort 3. juni

Inatsisartutlov nr. 3. af 3. junit 2020 om tillægsbevilling for 2019

Bilag 1

Bilag 2

Maj

Kundgjort 29. maj

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 29. maj 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

Kundgjort 29. maj

Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2020 om ændring af inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Kundgjort 11. maj

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 11. maj 2020 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

April

Kundgjort 30. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. april 2020 om land for land-rapportering

Bilag

Kundgjort 28. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 28. april 2020 om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19

Kundgjort 24. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

Kundgjort 17. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. april 2020 om overførelse af standpunktskarakterer som erstatning for folkeskolens afsluttende prøver på grund af covid-19

Kundgjort 14. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 14. april 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. april 2020 om midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i byen Nuuk

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. april 2020 om mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse

Kundgjort 7. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 7. april 2020 om mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. april 2020 om oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger i forbindelse med Covid-19

Kundgjort 3. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 3. april 2020 om midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i Nuuk (Nuuk by, Nuussuaq og Qinngorput) i Kommuneqarfik Sermersooq

Kundgjort 1. april

Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Marts

Kundgjort 28. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 28. marts 2020 om midlertidig forbud mod salg af alkoholdige drikke

Kundgjort 17. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 17. marts 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

Kundgjort 12. marts

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land samt i byzoner-og bygdezoner. (Snescootervedtægten)

Kundgjort 2. marts

Selvstyrets bekendtgørelsenr. 3 af 2. marts 2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civileforanstaltninger mod smitsomme sygdomme

Bilag 1

Februar

Kundgjort 28. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. februar 2020 af Landstingsforordning om leje af boliger


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om orlov og dag-penge ved graviditet, barsel og adoption

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om alderspension

Kundgjort 27. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 26. februar 2020 af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Kundgjort 21. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. februar 2020 af Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgjort 14. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. februar 2020 af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

Kundgjort 7. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. februar 2020 af Inatsisartutlov om boligfinansiering

Kundgjort 5. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2020 om mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald

Kundgjort 4. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2020 af Inasisartutlov om arkivvæsen

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd

Januar

Kundgjort 16. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 16. januar 2020 om tilsyn med det sociale område