2020

Marts

Kundgjort 28. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 28. marts 2020 om midlertidig forbud mod salg af alkoholdige drikke

Kundgjort 17. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 17. marts 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

Kundgjort 12. marts

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land samt i byzoner-og bygdezoner. (Snescootervedtægten)

Kundgjort 2. marts

Selvstyrets bekendtgørelsenr. 3 af 2. marts 2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civileforanstaltninger mod smitsomme sygdomme

Bilag 1

Februar

Kundgjort 28. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. februar 2020 af Landstingsforordning om leje af boliger

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om orlov og dag-penge ved graviditet, barsel og adoption

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om alderspension

Kundgjort 27. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 26. februar 2020 af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Kundgjort 21. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. februar 2020 af Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgjort 14. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. februar 2020 af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

Kundgjort 7. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. februar 2020 af Inatsisartutlov om boligfinansiering

Kundgjort 5. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2020 om mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald

Kundgjort 4. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2020 af Inasisartutlov om arkivvæsen

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd

Januar

Kundgjort 16. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 16. januar 2020 om tilsyn med det sociale område