2020

September

Kundgjort 11. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 11. september 2020 om beskyttelse og fangst af ulve

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

August

Kundgjort 28. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 28. august 2020 om fiskeri efter laks

Kundgjort 17. august 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. august 2020 om mærkning af fødevarer 

Kundgjort 10. august 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

Kundgjort 7. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap

Juli

Kundgjort 31. juli 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler

Kundgjort 21. juli 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 af 21. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

Kundgjort 20. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 20. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland (Fase 2)

Kundgjort 6. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 3. juli 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

Juni

Kundgjort 30. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 30. juni 2020 om honorering af Ilisimatusarfiks eksterne bestyrelsesmedlemmer

Kundgjort 29. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 29. juni 2020 om ophævelse af Selvstyrets bekendtgørelse om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

Kundgjort 24. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område

Kundgjort 19. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 19. juni 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler

Kundgjort 17. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 17. juni 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfarttøj (Fase 1)

Kundgjort 16. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juni 2020 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang til, og transportmidler

Kundgjort 15. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 15. juni 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfartøj

Kundgjort 5. juni

Regulativ for affald fra erhverv Kommune Kujalleq

Regulativ for affald fra private husstande Kommune Kujalleq

Kundgjort 3. juni

Inatsisartutlov nr. 3. af 3. junit 2020 om tillægsbevilling for 2019

Bilag 1

Bilag 2

Maj

Kundgjort 29. maj

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 29. maj 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

Kundgjort 29. maj

Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2020 om ændring af inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Kundgjort 11. maj

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 11. maj 2020 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil

April

Kundgjort 30. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. april 2020 om land for land-rapportering

Bilag

Kundgjort 28. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 28. april 2020 om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19

Kundgjort 24. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler

Kundgjort 17. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. april 2020 om overførelse af standpunktskarakterer som erstatning for folkeskolens afsluttende prøver på grund af covid-19

Kundgjort 14. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 14. april 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. april 2020 om midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i byen Nuuk

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. april 2020 om mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse

Kundgjort 7. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 7. april 2020 om mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. april 2020 om oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger i forbindelse med Covid-19

Kundgjort 3. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 3. april 2020 om midlertidige restriktioner og forbud vedrørende forsamlinger m.v. i Nuuk (Nuuk by, Nuussuaq og Qinngorput) i Kommuneqarfik Sermersooq

Kundgjort 1. april

Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Marts

Kundgjort 28. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 28. marts 2020 om midlertidig forbud mod salg af alkoholdige drikke

Kundgjort 17. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 17. marts 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme

Kundgjort 12. marts

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land samt i byzoner-og bygdezoner. (Snescootervedtægten)

Kundgjort 2. marts

Selvstyrets bekendtgørelsenr. 3 af 2. marts 2020 om ændring af bilag 1 til landstingsforordning om civileforanstaltninger mod smitsomme sygdomme

Bilag 1

Februar

Kundgjort 28. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. februar 2020 af Landstingsforordning om leje af boliger


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om orlov og dag-penge ved graviditet, barsel og adoption

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om alderspension

Kundgjort 27. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 26. februar 2020 af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Kundgjort 21. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. februar 2020 af Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgjort 14. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. februar 2020 af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

Kundgjort 7. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. februar 2020 af Inatsisartutlov om boligfinansiering

Kundgjort 5. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2020 om mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald

Kundgjort 4. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2020 af Inasisartutlov om arkivvæsen

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. februar 2020 af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd

Januar

Kundgjort 16. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 16. januar 2020 om tilsyn med det sociale område