2019

December

Kundgjort 20. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 20. december 2019 om tilsyn med det sociale område

Kundgjort 16. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 16. december 2019 om valg af biskop

Kundgjort 12. december

Inatsisartutlov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier

Inatsisartutlov nr. 43 af 12. december 2019 om Finanslov for 2020

Bilag 1, bevillingsoversigt

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 12. december 2019 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 12. december 2019 om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 12. december 2019 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Bilag 1-3

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 12. december 2019 om sikkerhed ved udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 12. december 2019 om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

Bilag 1-4

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 12. december 2019 om sikkerhed for elektrisk materiel

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 af 12. december 2019 om autorisation og drift af virksomhed på elinstallationsområdet

Bilag 1-2

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 12. december 2019 om kvalitetssikringssystemer for autoriserede virksomheder på elinstallationsområdet

Bilag

Kundgjort 2. december

Inatsisartutlov nr. 41 af 2. december 2019 om ændring af Landstingslov om indkomstskat

November

Kundgjort 28. november

Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2019 om fødevarer

Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd

Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2019 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger

Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2019 om betalingssystemet Ilanngaassivik

Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Inatsisartutlov nr. 32 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og aktuel indkomst

Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om arkivvæsen

Inatsisartutlov nr. 35 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om
boligfinansiering


Inatsisartutlov nr. 37 af 28. november 2019 om Ældretalsmand

Inatsisartutlov nr. 38 af 28. november 2019 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Inatsisartutlov nr. 40 af 28. november 2019 om boligstøttelån


Kundgjort 22. november

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Kundgjort 18. november 

Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2019 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
(Forhøjelse og indførsel af nye afgifter)

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. nove,ber 2019 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer
(Afgift på el- og plug-in hybridbiler)


Kundgjort 15. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 15. november 2019 om mærkning af fødevarer (mærkningsbekendtgørelsen)

Kundgjort 12. november

Inatsisartutlov nr. 21 af 12. november 2019 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2020, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat, særlig landsskat og kommunalskat for 2020, samt af takster for 2020 for ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

Kundgjort 7. november

Inatsisartutlov nr. 20 af 7. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Kundgjort 4. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 4. november 2019 om botilbud til personer med handicap

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap

Oktober

Kundgjort 28. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle

Bilag

Kundgjort 25. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 25. oktober 2019 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke

Bilag

Kundgjort 24. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 24. oktober 2019 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Kundgjort 18. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 18. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af ræve

Kundgjort 10. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier

Kundgjort 9. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 9. oktober 2019 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2020

Kundgjort 1. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. oktober 2019 om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske

Juli

Kundgjort 24. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 24. juli 2019 om Økonomisk Råd

Kundgjort 24. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juli 2019 om fælles offentlige økonomiske og personaleadministrative IT-systemer

Kundgjort 17. juli

Cirkulære om lovbekendtgørelser

Kundgjort 5. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. juli 2019 om normalvedtægt for andelsboligforeninger

Bilag

Kundgjort 4. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 4. juli 2019 om tilskud til udvekslingsophold

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 4. juli 2019 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Juni

Kundgjort 26. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 26. juni 2019 om salg og udførsel af mineraler

Bilag
Kundgjort 12. juni

Inatsisartutlov nr. 19 af 12. juni 2019 om ændring af landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel

Inatsisartutlov nr. 18 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om teater

Inatsisartutlov nr. 17 af 12. juni 2019 om ændring af landstingslov om dyreværn

Inatsisartutlov nr. 16 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning

Inatsisartutlov nr. 15 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Inatsisartutlov nr. 14 af 12. juni 2019 om videregående uddannelser

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Inatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om Ilisimatusarfik

Inatsisartutlov nr. 11 af 12. juni 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af afhængighed

Inatsisartutlov nr. 9 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alkohol

Inatsisartutlov nr. 8 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence

Inatsisartutlov nr. 7 af 12. juni 2019 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

Inatsisartutlov nr. 5 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder

Inatsisartutlov nr. 4 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om museumsvæsen

Kundgjort 6. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 6. juni 2019 om en forretningsorden for Budget- og Regnskabsrådet

Maj

Kundgjort 24. maj

Inatsisartutlov nr. 3 af 24. maj 2019 om ændring af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

Kundgjort 24. maj

Inatsisartutlov nr. 2 af 24. maj 2019 om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland

Kundgjort 22. maj

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag - Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Kundgjort 15. maj

Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2019 om tillægsbevilling for 2018

Bilag 1

Bilag 2

April

Kundgjort 11. april

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag

Kundgjort 3. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. april 2019 om tilsyn med det sociale område

Februar

Kundgjort 26. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. februar 2019 om krav til det skattemæssige årsregnskab og fakturakrav med videre.

Januar

Kundgjort 25. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

Kundgjort 22. januar

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag: Naalakkersuisut og ressortfordelingen