2018

December

Kundgjort 14. december

Inatsisartutlov nr. 29 af 14. december 2018 om Finanslov for 2019

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud

Kundgjort 6. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 6. december 2018 om døgninstitutioner m.v. for personer med vidtgående handicap

Kundgjort 3. december

Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse

Inatsisartutlov nr. 27 af 3. december 2018 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken
(Studieordninger om kateket- og organistuddannelserne og fortrolig afholdelse af orienterings- og udtalelsesmøder m.v.)

November

Kundgjort 28. november

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast

Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg

Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Kundgjort 27. november

Inatsisartutlov nr. 21 af 27. november 2018 om tillægsbevilling for 2017

Inatsisartutlov nr. 20 af 27. november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Inatsisartutlov nr. 19 af 27. november 2018 om ændring af inatsisartutlov om andelsboliger

Inatsisartutlov nr. 18 af 27. november 2018 om ændring af Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

Inatsisartutlov nr. 17 af 27. november 2018 om adresser


Inatsisartutlov nr. 16 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Inatsisartutlov nr. 15 af 27. november 2018 om ændring af landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig

Inatsisartutlov nr. 14 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om rednings-beredskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger


Inatsisartutlov nr. 13 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri


Inatsisartutlov nr. 12 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand

Inatsisartutlov nr. 10 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet

Inatsisartutlov nr. 9 af 27. november 2018 om Miljøfonden

Inatsisartutlov nr. 8 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet

Inatsisartutlov nr. 7 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud


Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 5 af 27. november 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Kundgjort 22. november 

Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq

Kundgjort 21. november 

Inatsisartutlov nr. 3 af 21. november 2018 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2019, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat, særlig landsskat og kommunalskat for 2019, samt af takster for 2019 for ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen

Kundgjort 8. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 8. november 2018 om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen i Grønlands Statistik

Kundgjort 5. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. november 2018 om oprettelse af en national institution til drift af besøgscentre

Oktober

Kundgjort 11. oktober

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag

Nyt bilag pr. 19. oktober

Nyt bilag pr. 26. oktober

September

Kundgjort 21. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 21. september 2018 om fiskeri efter laks

Bilag

Kundgjort 19. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 19. september 2018 om skatteudligning og fælles kommunal skal i 2019

Kundgjort 14. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne

Bilag 1: Fangstrapport for isbjørn

Bilag 2:Oversigt over bestandsafgrænsning

August

Kundgjort 10. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 10. august 2018 om fiskeri efter laks

Bilag: Lakse journal

Juli

Kundgjort 19. juli

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

bilag: Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Maj

Kundgjort 31. maj

Inatsisartutlov nr. 2 af 31. maj 2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting

Marts

Kundgjort 15. marts

Inatsisartutlov nr. 1af 15. marts 2018 om ekstraordinært valg til Inatsisartut

Januar

Kundgjort 30. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 30. januar 2018 om anden kulturarvsbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat

Bilag 1

Bilag 2