2017

December

Kundgjort 28. december 2017
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 28. december 2017 om indfangning og aflivning af hunde og katte

Kundgjort 22. december 2017 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 2017 om regnskabsaflæggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder

Kundgjort 22. december 2017 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 22. december 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister 

Kundgjort 22. december 2017

Selvstyretsbekendtgørelse nr. 22 af 22. december 2017 om fastlæggelse af priser for el,vand og kollektiv varme m.v

Bilag 1

Kundgjort 11. december 2017 

Inatsisartutlov nr. 51 af 11. december 2017 om Finanslov for 2018 

Kundgjort 8. december 2017

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

November

Kundgjort 24. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 2017 om aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24. november 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn


Kundgjort 23. november

Inatsisartutlov nr. 50 af 23. november 2017 om digital betalingsforvaltning

Inatsisartutlov nr. 49 af 23. november 2017 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond


Inatsisartutlov nr. 48 af 23. november 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov nr. 47 af 23. november 2017 om ændring af landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri

Inatsisartutlov nr. 45 af 23. november 2017 om elevstøtte

Inatsisartutlov nr. 44 af 23. november 2017 om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Inatsisartutlov nr. 43 af 23. november 2017 om bortfjernelse af skibe og vrag i havne

Inatsisartutlov nr. 42 af 23. november 2017 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Inatsisartutlov nr. 41 af 23. november 2017 om ændring af landstingsforordning om energiforsyning

Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Inatsisartutlov nr. 38 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast

Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn

Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol 

Inatsisartutlov nr. 34 af 23. november 2017 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger

Inatsisartutlov nr. 32 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger

Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester

Inatsisartutlov nr. 30 af 23. november 2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget

Kundgjort 17. november

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Inatsisartutlov nr. 28 af 17. november 2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Statistik

Inatsisartutlov nr. 27 af 17. november 2017 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

Inatsisartutlov nr. 26 af 17. november 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig

Inatsisartutlov nr. 25 af 17. november 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Inatsisartutlov nr. 24 af 17. november 2017 om ændring af inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester


Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen samt bilag til cirkulæret

Kundgjort 13. november

Inatsisartutlov nr. 23 af 13. november 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov nr. 22 af 13. november 2017 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

Inatsisartutlov nr. 21 af 13. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen

Kundgjort 9. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. november 2017 om forretningsorden for Naalakkersuisut

Bilag

Kundgjort 8. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn

Oktober

Kundgjort  12. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 12. oktober 2017 om fremgangsmåden ved besættelse af præstestillingen i Ittoqqortoormiit

September

Kundgjort 18. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 18. september 2017 om skatteudligning og fælles-kommunal skat i 2018

August

Kundgjort 30. august 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 30. august 2017 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Kundgjort 23. August

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. august 2017 om ophævelse af flere bekendtgørelser under ressortområdet for uddannelseCirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen (18. august)Bilag til Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Kundgjort 01. August

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land

Juli

Kundgjort 25. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 25. juli 2017 om ophævelse af bekendtgørelse om tvungen trikinkontrol i Grønland

Kundgjort 19. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte

Juni

Kundgjort 28. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 28. juni 2017 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder og Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

Kundgjort 26. juni

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat

Kundgjort 15. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. juni 2017 om Landslægeembedets virke

Kundgjort 8. juni

Inatsisartutlov nr. 19 af 8. juni 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 17 af 8. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger

Inatsisartutlov nr. 16 af 8. juni 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S

Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet

Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post

Kundgjort 2. juni 

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Kundgjort 1. juni

Inatsisartutlov nr. 13 af 1. juni 2017 om ændring af inatsisartutlov om næring 

Inatsisartutlov nr. 12 af 1. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter 

Inatsisartutlov nr. 10 af 1. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst 

Inatsisartutlov nr. 8 af 1. juni 2017 om tillægsbevilling for 2016

Inatsisartutlov nr. 7 af 1. juni 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn

Inatsisartutlov nr. 4 af 1. juni 2017 om Grønlands Stednavnenævn

Maj

Kundgjort 31. maj

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017 om budgetopfølgning og økonomistyring, overgang af aktiver og passiver, regnskabsaflæggelse samt tvistløsning ved deling af Qaasuitsup Kommunia

Kundgjort 29. maj

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Bilag

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. maj 2017 om ophævelse af landstingslov om optagelse af lån i udlandet

Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2017 om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse andre fiskearter

Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand

Kundgjort 3. maj

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 3. maj 2017 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Marts

Kundgjort 30. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 30. marts 2017 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Februar

Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen (27. februar 2017)

Bilag til Cirkulære om Naalakkersuisut og ressortfordelingen

Januar

 Kundgjort 27. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler

Kundgjort 20. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 20. januar 2017 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Kundgjort 5. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle