2016

December

Kundgjort 30. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. december 2016 om valg til menighedsrepræsentationer

Kundgjort 28. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 28. december 2016 om beskyttelse og fangst af fugle

Bilag

Kundgjort 13. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 13. december 2016 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer

Kundgjort 12. december

Inatsisartutlov nr. 36 af 12. december 2016 om Finanslov for 2017

Bilag 1 bevillingsoversigt

Bilag 2 Tekstanmærkning

November

Kundgjort 28. november

Inatsisartutlov nr. 35 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport

Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

Inatsisartutlov nr. 32 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter

Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond

Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor

Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om fiskeri

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg

Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold

Inatsisartutlov nr. 23 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2016 om ændring af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens

Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning

Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte

Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgjort 25. november 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte

Kundgjort 17. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. november 2016 om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område

Kundgjort 9. november

Inatsisartutlov nr. 18 af 9. november 2016 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2017)

Kundgjort 4. november

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 4. november 2016 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Qaasuitsup Kommunia

Oktober

Kundgjort 28. oktober 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 28. oktober 2016 om førtidspensionsklagenævnet

Kundgjort 5. oktober 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 5. oktober 2016 om ind- og udførsel af varer

September

Kundgjort 26. september 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier

Kundgjort 21. september 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 21. september 2016 om kvoter for fiskeri i 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 21. september 2016 om arkivalier

Kundgjort 5. september 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 5. september 2016 om tilskud til overtagelse, nyetab-lering eller reetablering af landbrugsbedrifter

August

Kundgjort 17. august 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 17. august 2016 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse

 

Kundgjort 8. august 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. august 2016 om skatteudlig­ning og fælles­kommunal skat i 2017

Juli

 

Kundgjort 6. juli 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. juli 2016 om kommunale vedtægter om beskyttelse mod støj 

Kundgjort 5. juli 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 5. juli om anden kulturarvsbeskyttelse af et kulturhistorisk område i Sydgrønland, der består af afgrænsede arealer omkring lokaliteterne Qassiarsuk, Igaliku, Sissarluttoq, Tasikuluulik og Qaqortukulooq-Upernaviarsuk

 

Juni

Kundgjort 30. juni 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension

 

 

Kundgjort 27. juni 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2016 om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, professionel konsulent bistand (klippekort), is- og vandprojekter og turismeprojekter.

Kundgjort 16. juni 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 16. juni 2016 om fåre-, heste- og kvæghold

Kundgjort 6. juni 2016

Inatsisartutlov nr. 17 af 6. juni 2016 om erhvervsmæssige aktiviteter på det grønlandske søterritorium

Inatsisartutlov nr. 16 af 6. juni 2016 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte

Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion

Inatsisartutlov nr. 14 af 6. juni 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

Inatsisartutlov nr. 12 af 6. juni 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens

Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed

Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. 

Inatsisartutlov nr. 9 af 6. juni 2016 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri

Inatsisartutlov nr. 8 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov nr. 6 af 6. juni 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Kundgjort 3. juni 2016

Inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Kundgjort 1. juni 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. juni 2016 om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. juni 2016 om særlige regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq

Maj

Kundgjort 26. maj 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. maj 2016 om driftstilskud til trykte landsdækkende medier

Kundgjort den 25. maj 2016

 

Inatsisartutlov nr. 2 af 25. maj 2016 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Kundgjort den 24. maj 2016

Inatsisartutlov nr. 1 af 24. maj 2016 om tillægsbevilling for 2015

Bilag 1

Bilag 2

Kundgjort den 9. maj 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 9. maj 2016 om voksenuddannelser

 

April

Kundgjort den 8. april 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Kundgjort den 4. april 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 4. april 2016 om rapportering af indhandling af fisk og fiskeriprodukter

Marts

Kundgjort den 31. marts 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 1. april 2016 om autorisation af liturgi, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg

Kundgjort den 10. marts 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 10. marts 2016 om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 10. marts 2016 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. marts 2016 om anmeldelse af fusioner efter Inatsisartutlov om konkurrence

Februar

Kundgjort den 2. februar 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2. februar 2016 om fiskeri efter stenbider

Januar

Kundgjort den 15. januar 2016

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler