2015

December

Kundgjort den 30. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 30. december 2015 om kvoter for fiskeri i 2015

Kundgjort den 29. december

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 29. december 2015 om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. december 2015 om alderspension

Kundgjort den 9. december

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning

Inatsisartutlov nr. 38 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

Inatsisartutlov nr. 37 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Inatsisartutlov nr. 36 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om Grønlands Statistik

Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri

Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse

Inatsisartutlov nr. 33 af 9. december 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Inatsisartutlov nr. 32 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om arbejdsformidling m.v.

Inatsisartutlov nr. 31 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse

Inatsisartutlov nr. 30 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 29 af 9. december 2015 om næring

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

Inatsisartutlov nr. 26. af 9. december 2015 om ændring af Landstingslov om fiskerifinansieringspulje

Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 om ændring af Landstingslov om Grønlands Råstoffond

Kundgjort  den 7. december

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger

Kundgjort den 2. december

Inatsisartutlov nr. 22 af 2. december 2015 om Finanslov for 2016

Bevillingsoversigt, bilag 1

Tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger, bilag 2

November

Kundgjort den 23. november

Inatsisartutlov nr. 21 af 23. november 2015 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Kundgjort den 11. november

Inatsisartutlov nr. 19 af 11. november 2015 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget

Oktober

Kundgjort den 9. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks

Bilag til bekendtgørelse om fiskeri efter laks

Kundgjort den 8. oktober

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud

September

Kundgjort den 17. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 17. september 2015 om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen).

Kundgjort den 14. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 14. september 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

August

Kundgjort den 26. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere

Kundgjort den 13. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 13. august 2015 om fiskeri efter laks

Juli

Kundgjort den 23. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juli 2015 om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. juli 2015 om beregning af omsætning med videre i Inatsisartutlov om konkurrence

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Juni

Kundgjort den 29. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 29. juni 2015 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri

Kundgjort den 16. juni

Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia

Kundgjort den 12. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.

Bilag

Kundgjort den 3. juni

Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015 om ændring af Landstinglov om fiskeri

Inatsisartutslov nr. 17 af 3. juni 2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. juni 2015 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder

Inatsisartutlov nr. 14 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om havne-og krydstogtpassagerafgift

Inatsisartutlov nr. 13 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige

Inatsisartutlov nr. 12 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Inatsisartutlov nr. 11 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift

Inatsisartutlov nr. 10 af 3. juni 2015 om gasanlæg, gasmateriel og krav om autorisation.

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest

Inatsisartutlov nr. 6 af 3. juni 2015 om ændring af inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v.

Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen

Inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om økono­misk tilskud til politisk arbejde

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Inatsisartutlov nr. 2 af 3. juni 2015 om tillægsbevilling for 2014

Maj

Kundgjort den 26. maj

Inatsisartutlov nr. 1 af 26. maj 2015 om Finanslov for 2015

Bevillingsoversigt, bilag 1

Tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger, bilag 2

 

Kundgjort den 15. maj 2015

Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred i Kommuneqarfik Sermersooq

Bilag

April

Kundgjort den 30. april 2015

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezonen ved Sisimiut

Kundgjort den 14. april 2015

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. april 2015 om ind- og udførsel af varer

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse.

Kundgjort den 10. april 2015

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 10.april 2015 om mærkning af tobaksvarer

Marts

Kundgjort den 27. marts 2015

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte

Kundgjort den 18. marts 2015

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Kundgjort den 9. marts 2015

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3, af 9. marts 2015 om opgaver og forretningsorden for Grønlands Vejledningsråd

Februar

Kundgjort den 12. februar 2015

Kundgjort den 11. februar 2015

Kundgjort den 5. februar 2015

Januar

Kundgjort den 26. januar 2015

Kundgjort den 23. januar 2015