Kundgørelser

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut
§ 31. Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser træder, hvis de ikke bestemmer andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori Inatsisartutloven eller Selvstyrets bekendtgørelse er offentliggjort på www.nanoq.gl. Hver indførelse i www.nanoq.gl skal indeholde oplysning om, hvilken dag, indførelsen er sket. Dette er den bindende kundgørelsesform.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på kommunale forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutlov, landstingslov, landstingsforordning eller Selvstyrets bekendtgørelse.

Du kan finde Grønlands Hjemmestyrets lovgivning fra 1979 og frem her. For hvert enkelt år gengives vedtagne Landstingslove, Landstingsforordninger og Hjemmestyrets bekendtgørelser.

 

Kundgørelse af love og regler

Love og regler kundgjort i 2013

Love og regler kundgjort i 2014

Love og regler kundgjort i 2015

Love og regler kundgjort i 2016

Love og regler kundgjort i 2017

Love og regler kundgjort i 2018

Love og regler kundgjort i 2019

Love og regler kundgjort i 2020

Love og regler kundgjort i 2021

Lov om Grønlands Selvstyre

Lov om Grønlands Selvstyre og Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre kan ses her