Økonomi og industri i Grønland

 Fiskeri

Fiskeri er livsnerven og primærindustrien i den grønlandske økonomi. De mest kommercielle ressourcer er rejer, hellefisk og for nylig genindførelse af torsk. Flåden består af omkring 850 fartøjer i forskellige størrelser, og der er en anslået mængde på 5000 mindre både. Grønland har lovgivningsmæssig kompetence for fiskerisektoren, og fiskeri er reguleret af kvoter og licensregler på grundlag af biologisk rådgivning for at sikre bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Den samlede tilladte fangst (TAC) er fastsat i overensstemmelse med den biologiske rådgivning fra Grønlands Naturinstitut samt NAFO, NEAFC og ICES.

Den private Polar Seafood Ltd. og statsejede Royal Greenland Ltd. er de to største virksomheder og har flere fabrikker og virksomheder i forskellige byer og i flere lande i Europa.

Grønland har individuelle fiskeriaftaler med EU, Færøerne, Norge og Rusland.

Energi og mineraler

Det er vigtigt for den grønlandske økonomi at finde alternative indtægtskilder og tiltrække udenlandske investeringer som supplement til den traditionelle jagt- og fiskeriindustri. I denne sammenhæng er der lagt vægt på udvikling af energi- og mineralressourcerne. Fra 2014 udarbejdes en håndfuld lovende mineudsigter, der skal åbnes i løbet af de næste fem år, hvilket gør Grønland til en af de mest interessante minedriftslande i de kommende år.

Mere end 200 års indsamling og undersøgelse af mineraler i Grønland har ført til opdagelsen af guld, rubiner, diamanter, kobber, olivin, marmor og olie og ikke mindre end ca. 75 nye mineralarter. Det vurderes, at fremtiden vil give mulighed for at udnytte reserverne af diamanter, platin og sidst, men ikke mindst olie- og gasreserver.

For at blive mindre afhængig af importen af olie har Grønland udnyttet sit vandkraftpotentiale ved at bygge vandkraftværker i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, der giver byerne elektricitet.

For yderligere information, se venligst Råstofstyrelsens hjemmeside

Turisme

I de sidste to årtier har der været fokus på turismen i Grønland.
Du kan nu rejse fra Danmark, Island eller Canada (om sommeren) til Grønland. Billigere rejsepakker er blevet oprettet, og siden 1990'erne er antallet af turister steget fra 3.500 til ca. 57.000 årligt. Den største fordel for Grønland er dens smukke og uberørte natur, som gør Grønland helt anderledes og på sin egen måde "eksotisk" fra andre rejsemål.

Den fremtidige udfordring for Grønland er, at få flere turister og samtidig sørge for at holde naturen intakt, hvilket omfatter en større bevidsthed om miljø og bæredygtighed.

Fangst og landbrug

Indtil begyndelsen af det 20. århundrede var jagt efter sæl, hval og andre pattedyr den vigtigste kilde til overlevelse for det grønlandske folk. I dag er ca. 10% af arbejdsstyrken direkte eller indirekte involveret i jagtindustrien.

De primære fangstdyr i kystbyer er sæler og store hvaler (f.eks. minke, finhval og småhvaler (f.eks. narhval, hvidhval og marsvin). Hvalfangst reguleres af kvoter fra den internationale hvalfangstkommission IWC, og kun personer med licens og godkendt udstyr har tilladelse til at jage hvaler.

Flere typer af havfugle som lomvie, edderfugl og andre jages til det lokale marked samt ryper, snehare, moskus og rensdyr. Sæler er jaget for kødet, som er en vigtig del af folks kost og for pelsen som bruges til tøj og til nationaldragten.