Turister og Schengen

Turister og Schengen

For turister, se www.visitgreenland.com.

Baggrund
Den 25. marts 2001 indgik Danmark Schengen-partnerskabet. Schengen-partnerskabet er et samarbejde mellem flere europæiske lande om at skabe en region uden personlig identitetskontrol ved grænserne mellem Schengen-landene. Formålet med Schengen-partnerskabet er, at etablere ubegrænset rejse indenfor Schengen-regionen, og for at etablere et styrket partnerskab indenfor bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indvandring.

Alle EU-lande undtagen Storbritannien og Irland er medlemmer af Schengen-partnerskabet. Norge og Island er ikke medlemmer af EU, men deltager i samarbejdet.

Grønland
Grønland og Færøerne er ikke medlemmer af EU, så disse dele af det danske kongerige er ikke omfattet af de regler, der gælder mellem Schengen-nationerne. Det fremgår af stk. 5, nr. 1 i Danmarks tiltrædelsesinstrument for tiltrædelse af Schengen-konventionen, at Færøerne og Grønland ikke er omfattet af forordningerne.

I Schengen-aftalen er det i stk. 2, nr. 2, imidlertid besluttet, at personer, der rejser mellem Grønland og Færøerne på den ene side og Norge og Island - der er medlemmer af Schengen-partnerskabet - ikke behøver at få kontrolleret deres pas ved ankomst.

Disse bestemmelser skyldes en særlig aftale, da Grønland og Færøerne ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, men derimod indgår i rejseløsningen inden for rammerne af den nordiske pasunion. Takket været denne aftale, kan nordiske statsborgere rejse i de nordiske lande, og krydse godkendte grænsedistrikter uden at bære deres pas eller have den kontrolleret. Andre borgere kan også rejse mellem de nordiske grænser uden at have deres pas kontrolleret, men disse borgere skal bære pas eller en anden form for godkendt rejsedokumentation.


Konsekvenserne:

  • Danske statsborgere der rejser til Grønland fra Denmark vil ikke få deres pas kontrolleret.
  • Statsborgere fra et land, der er med i den nordiske pasunion, der rejser til Grønland fra de nordiske lande, vil ikke have deres pas kontrolleret (Sverige, Norge, Finland og Island).
  • Statsborgere fra lande, der er med i Schengen-aftalen, der rejser til Grønland fra et Schengenland, vil ikke have deres pas kontrolleret (alle EU-lande undtagen Irland og England, men inklusivt Norge og Island).

Bemærk venligst, at gyldige rejseidentifikationspapirer skal præsenteres, hvilket generelt betyder, at borgere fra et Schengenland skal bevise deres statsborgerskab. Dette betyder for mange lande, at de skal vise deres pas.

Statsborgere fra lande, der ikke er med i ovennævnte aftaler, skal præsentere deres pas og undertiden også et visum. Hvis den pågældende har brug for visum til rejser i Danmark, skal personen også have visum til Grønland. Et visum til Danmark søger ikke automatisk til Grønland, og der skal indhentes et særskilt visum. Ansøgningen kan sendes til alle danske repræsentationskontorer i verden og vil blive underlagt samme procedure som en anmodning om visum til Danmark.

Personer med opholdstilladelse til Danmark har ikke automatisk ret til at rejse til og opholde sig i Grønland. Der kræves en særlig tilladelse til dette.

Medicin
Bestemmelserne om import af lægemidler mellem Schengen-landene gælder også for Grønland på grund af ovennævnte særlige aftale.

Ordinære lægemidler såsom hovedpinepiller, gigtmedicin, hostesaft mv. til personlig forbrug kan frit indføres i Grønland af rejsende.

Lægemidler indeholdende euforiserende stoffer må kun indleveres af rejsende, hvis der på forhånd er opnået et certifikat fra apoteket, der behandler recepten. En recept er påkrævet for hver medicin indeholdende euforiserende stoffer, og certifikatet er gyldigt i maksimalt 30 dage. Certifikater kan også fås for lægemidler, der allerede er købt.

Certifikatet er gratis, og du skal tage den originale kopi med dig på din rejse.

Yderligere information
Yderligere information er tilgængeligt på www.schengen.dk og på Sundhedsministeriets hjemmeside: www.sundhedsministeriet.dk.

Du kan også kontakte Greenland Tourism og Business Council Greenland Tourism på e-mail: info@greenland.com