Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Høring over forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer med handicap.Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 29.05.20Det sociale område Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om støtte til børnDepartementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 25.05.20Det sociale område Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspensionDepartementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 15.05.20Det sociale område Høring af forslag til bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 20.04.20Uddannelse Vedlagt fremsendes til høring Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. 20.04.20Kultur Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om ikrafttræden af landstingslov om Grønlands RåstoffondDepartementet for Finanser 31.03.20Råstoffer Bekendtgørelse om etablering og indretning af daginstitutioner og om oprettelse af samarbejdsteamsDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 26.03.20Uddannelse Høring af udkast til bekendtgørelse om fluorholdige drivhusgasser 12.03.20Miljø Høring af udkast til bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stofferDepartementet for Forskning og Miljø 12.03.20Miljø VVM-redegørelsen (Vurdering og Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq’Departementet for Forskning og Miljø 11.03.20Miljø

Side

af 59