Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuseDepartementet for Boliger og Infrastruktur 31.07.20Bolig Udkast til bekendtgørelse om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber Departementet for Forskning og Miljø 27.07.20 Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om låne- og støtteordninger til erhvervsfremme af landbaserede erhvervDepartementet for Erhverv 24.07.20 Forslag til ændring af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordningDepartementet for Finanser 20.07.20 Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat 16.07.20Klima og energi Høring Rensdyr og Moskusokser Sommer og Efterår 2020Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 26.06.20Fangst Høring om ophævelse af det territoriale forbehold til MinamatakonventionenDepartementet for Forskning og Miljø 17.06.20Miljø Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i kulturhistoriske områderDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 15.06.20Kultur Udkast til forslag til: ændring af landstingslov om indkomstskat og ændring af Inatsisatutlov om beskatning af visse kapitalafkastDepartementet for Finanser 12.06.20 Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Udvidelse af Skonnertkajen i Uummannaq’.Departementet for Forskning og Miljø 10.06.20Miljø

Side

af 59