Høring af forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Midlertidig administration som regnskabsteknisk fond)

Hermed sendes ovennævnte forslag til ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond i høring.

Frist for afgivelse af høringssvar er den 25. juni 2021.

Høringssvar bedes sendt til OED@nanoq.gl med cc til eleg@nanoq.gl

Indhold:

Det foreslås, at Naalakkersuisut midlertidigt administrerer Grønlands Råstoffond med henblik på at minimere omkostningerne til administration, indtil fonden opnår en formue og et afkast af en størrelse, der kan bære omkostningerne til drift, administration og revision af fonden.

Den foreslåede ændring tager sigte på at definere, hvordan fonden skal administreres af Naalakkersuisut og hvornår fonden overgår til at skulle administreres på den måde, som følger af lovens øvrige bestemmelser.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Finanser og Indenrigsanliggender

Offentliggjort:

28 maj 12:10:00

Høringsfrist:

25 juni 00:00:00

Høringssvar sendes til:

OED@nanoq.gl med cc til eleg@nanoq.gl