Selvstyrets bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg

Vedhæftet fremsendes i høring, udkast til Selvstyrets bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg.

Der er fundet anledning til at følge op på ny hjemmelslovgivning der er vedtaget efter ikrafttrædelse af nugældende bekendtgørelse og der er foretaget præciseringer for at undgå fortolkningsmisforståelser. Derudover har man indsat et nyt stykke § 6 for at tydeliggøre bestemmelsen for udbetalinger af tillægsvederlag til formændene i de stående udvalg.

Høringsperioden er fredag den 19. november 2021 frem til fredag den 10. december 2021. Høringssvar sendes til nni@nanoq.gl senest fredag den 10. december 2021.

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departement for Finanser, Justitsområdet og Ligestilling

Offentliggjort:

19 november 12:37:00

Høringsfrist:

10 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

nni@nanoq.gl