Selvstyrets bekendtgørelse om pension til borgmestre og deres ægtefæller og børn i høring

Vedhæftet fremsendes udkast til Selvstyrets bekendtgørelse om pension til borgmestre og deres ægtefæller og børn i høring.

Der er fundet anledning til at revidere nugældende bekendtgørelse, efter at hjemmelslovgivning er opdateret, og få foretaget præciseringer i bekendtgørelsen for at undgå fortolkningsmisforståelser.

Høringsperioden er fra fredag den 19. november 2021 frem til fredag den 10. december 2021.

Høringssvar sendes til nni@nanoq.gl senest fredag den 10. december 2021.

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departement for Finanser, Justitsområdet og Ligestilling

Offentliggjort:

19 november 16:12:00

Høringsfrist:

10 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

nni@nanoq.gl