Høring vedrørende ændring af alderspension og ændring af førtidspension

På baggrund af tekstanmærkninger til finansloven for 2021 stilles der forslag om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.

Baggrund
Det er et politisk ønske fortsat at kunne tilgodese borgere, der på grund af langvarig, hårdt fysisk eller psykisk arbejde er nedslidte.

Nærværende forslag giver mulighed for at borgere, der er fyldt 65 år og på grund af fysisk eller psykisk nedslidning som følge af mindst 35 års arbejde, kan søge om alderspension.

Samtidig tilrettes ”reguleringsprisindeks” og ”satstilpasningsprocent” i teksten til § 11, stk. 1 i Inatsisartutlov om alderspension og § 18, stk.1 i Inatsisartutlov om førtidspension.

Forslaget omhandler udelukkende konsekvensrettelser som følge af vedtagelsen af Finansloven for 2021.

Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger til det fremsendte forslag bedes være Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet i hænde senest den 26. januar 2021.

Høringssvar fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet pr. e-mail til iian@nanoq.gl, med kopi til Uffe Jensen på ufje@nanoq.gl, eller pr. brev til Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Postboks 260, 3900 Nuuk.

Bemærk at høringsfristen kun er 7 dage.

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

19 januar 13:43:00

Høringsfrist:

26 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

iian@nanoq.gl med kopi til ufje@nanoq.gl