Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse 2022 om licens og kvoter til fiskeri

Hermed sendes nyt forslag til bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri 2022 i høring. Planlagt ikrafttræden 1. jan 2022.

Vedlagt til høringen følger:

- Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse 2022 om licens og kvoter til fiskeri
Vedlagte forslag til ny bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri er en revision af gældende bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri.
Derudover sammenskriver dette forslag Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 21. september 2016 om kvoter for fiskeri i 2016 og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri til én ny samlet bekendtgørelse.

Forslaget er af juridisk teknisk karakter med fokus på at skabe én bekendtgørelse som er lettere at læse, er mere overskuelig og mere transparant for processen i departementet.

Der indføres også en række nye regler med betydning for nuværende retsstilling.
Af væsentlige ændringer med betydning for nuværende retsstilling kan fremhæves:
  1. Hvis en licens ikke udnyttes inden 1. december, altså en udnyttelsesgrad på 0, så mistes retten til at få udstedt tilsvarende licens næste år. Dette vil komme til at fremgå på licensen. Der vil blive indført en dispensationsmulighed hertil. Se § 19. (Formålet hermed, er at få inaktive fiskere ud af fiskeriet)
  2. Ny dispensationsmulighed for fiskere der har mistet retten til at få udstedt tilsvarende licens fra forrige kalenderår pga. havari, sygdom manglende indhandlingskapacitet. Se § 19.
  3. Nye paragraffer vedr. forsøgsfiskeri, der skal tydeliggøre den administrative proces ved oprettelse og udstedelse af licens til forsøgsfiskeri.
  4. Nyt afsnit om chartreaftaler der indeholder nye dokumentationskrav til chartring af udenlandske fartøjer og udenlandsk chartring af grønlandske fartøjer. De nye krav er for at sikre overholdelse af internationale krav til vores kontrolvirksomhed.
Høringssvar skal sendes til Departementet for Fiskeri og Fangst inden den 15. december kl. 16.00 via mail: apn@nanoq.gl.

Høringssvar må gerne fremsendes på både grønlandsk og dansk.

Emne:

Fiskeri

Høringstype:

Bekendgørelse

Departement:

Departement for Fiskeri og Fangst

Offentliggjort:

17 november 16:02:00

Høringsfrist:

15 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl