Høring vedrørende Inatsisartutlov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Beskrivelse af høringen

Der foretages offentlig høring om lovforslaget; Inatsisartutlov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Denne høring udfærdiges i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om forretningsordenen for Naalakkersuisut, § 8, stk. 1, og har til formål at sikre at høringsparter og andre interessenter får mulighed for at der i lovgivningsprocessen kan ske inddragelse af deres viden og erfaringer, som myndigheder, institutioner, organisationer mv.
Samt at skabe en offentlig debat og et overblik over offentlige og private parters vurdering af Inatsisartutloven.

Baggrund
Inatsisartutloven har til formål at sikre lønmodtagerens ret til oplysninger og dokumentation for ansættelsen og de væsentligste forhold deri.

En dokumentation af de væsentligste forhold i ansættelsen vil imødegå tvister imellem parterne, da tvisterne ofte stammer fra uoverensstemmelser omkring vilkårene i ansættelsesforholdet.

Dokumentation af ansættelsesforholdet vil være med til at skabe tryghed og trivsel på arbejdspladsen til gavn for både lønmodtager og arbejdsgiver, som begge vil kunne henvise til ansættelsesbrevet, for at afklare de nærmere vilkår i ansættelsesforholdet.

Det forventes, at der vil komme en større mobilitet i arbejdsstyrken, og sammenholdt med de mange forskellige former for ansættelsesforhold og -aftaler, vil det skabe et behov for, at lønmodtageren får ret til at få præciseret sine arbejdsvilkår og mulighed for at dokumentere sin tidligere beskæftigelse.

Dokumentationen af ansættelsernes vilkår vil også medføre mere gennemsigtighed i arbejdsmarkedet.

Inatsisartutloven vil gælde for alle lønmodtagere, uafhængigt af om de er offentligt ansat eller er privat ansat.

Inatsisartutloven vil ikke direkte have nogen indvirkning på ansættelsesaftalen og vil dermed i princippet ikke have nogen indflydelse på ansættelsesforholdene. Loven vil dog skabe en øget oplysning af vilkårene i ansættelsen og derved blotlægge ”skjulte” uoverensstemmelser, som først ville blive opdaget ved en tvist imellem parterne.

Inden for reglerne om offentlig ansatte og i forskellige overenskomster er der allerede regler, som giver arbejdsgiveren en pligt til at oplyse forhold omkring ansættelsen. Inatsisartutloven vil ikke medføre ændringer i disse og pligter i medfør af loven vil ikke gælde i det omfang, arbejdsgiveren ved overenskomst er forpligtet til at give den ansatte oplysningerne.

Inatsisartutloven vil stille krav til, at de oplysninger som gives lønmodtageren, udfærdiges på et sprog, som lønmodtageren forstår.


Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked på isn@nanoq.gl.


Frist for høringssvar senest d. 10. 12. 2021Bilag:
1. Inatsisartutlov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.
2. Bemærkningerne til Inatsisartutloven.


Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Offentliggjort:

12 november 00:00:00

Høringsfrist:

10 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

isn@nanoq.gl.