Høring vedrørende forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand

På baggrund af den nye ressortfordeling efter det seneste valg samt et ønske om at styrke Ældretalsmandens uafhængighed er udarbejdet forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand.

Forslaget indeholder to ændringer vedrørende Ældretalsmandens sekretariat.

Den første ændring er, at Ældretalsmanden får sit eget sekretariat, så Ældretalsmandens opgaver kan varetages uafhængigt i lighed med de øvrige talsmandsinstitutioner.

Som en afledt konsekvens heraf ophæves Inatsisartutlovens bestemmelse om, at der inden den 1. april 2022 skal foretages en evaluering af Ældretalsmandens sekretariats placering, da Ældretalsmanden får eget sekretariat.

Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked på isn@nanoq.gl

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

Offentliggjort:

08 juli 14:39:00

Høringsfrist:

22 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

isn@nanoq.gl