Beslutningsforslag til høring

Hermed fremsendes ovennævnte beslutningsforslag til høring. Som bilag til beslutningsforslaget vedlægges resumé og anordningsforslag.

Høringsfrist: den 7. juli 2021 kl. 12.00

Høringssvar bedes sendt til digitalisering@nanoq.gl og CC til erfr@nanoq.gl

Folketinget vedtog i april 2021 lov nr. 783 af 4. maj 2021 om MitID og NemLog-In. Beslutningsforslaget er et forslag om at Grønland følger med Danmark i afløsningen af NemID til MitID.

Der henvises om baggrund, formål og indhold i øvrigt til beslutningsforslaget samt tilhørende resumé og anordningsforslag.

Emne:

Digitalisering

Offentliggjort:

08 juni 15:48:00

Høringsfrist:

07 juli 12:00:00

Høringssvar sendes til:

digitalisering@nanoq.gl og CC til erfr@nanoq.gl