2. høring af forslag til ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Vedlagt følger forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber til høring.

Forslaget er ændret på en række punkter siden det blev sendt i høring i december 2020. Ændringerne er bl.a. sket på baggrund af modtagne høringssvar.

Høringssvar skal være Finansdepartementet i hænde senest fredag den 2. juli 2021.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til: oed@nanoq.gl og CC til mws@nanoq.gl.

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Finanser og Indenrigsanliggender

Offentliggjort:

07 juni 15:48:00

Høringsfrist:

02 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

oed@nanoq.gl og CC til mws@nanoq.gl