Offentlig høring af forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier

Vedlagt fremsendes til høring forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier (Opretholdelse af kollegiebolig under orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption).

Baggrunden for fremsættelsen af forslaget er at sikre, at uddannelsessøgende, der holder barselsorlov, kan opretholde retten til at bebo kollegieboligen når de uddannelsessøgende holder orlov fra deres uddannelse på grund af graviditet, fødsel og adoption.

Kravet om studieaktivitet i kollegielovens § 4, stk. 1, nr. 3 foreslås ændret som et nyt stk. 5, så den ikke længere gælder, hvis den uddannelsessøgende er på orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, dog maksimalt for en periode på 12 måneder.

Endelig foreslås termen ”manglende studieaktivitet” i lovens § 38, stk. 1 fjernet. Dette skal ses i relation til ændringen af kollegielovens § 4, stk. 1, nr. 3 og den foreslåede nye stk. 5.

Ændringsforslaget har derfor til formål at give de uddannelsessøgende der af den ene eller anden grund, ikke ønsker at flytte tilbage til hjembyen under deres orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, mulighed for at blive boende i kollegie i uddannelsesbyen.

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises der til medsendte bemærkninger til forslaget.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2022.

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i hænde senest den 10. december 2021. Bemærkninger bedes fremsendt til Departementets officielle mail-adresse: ikin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle postadresse: Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Imaneq 1, Postboks 1029, 3900 Nuuk.

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Offentliggjort:

05 november 14:43:00

Høringsfrist:

10 december 00:00:00

Høringssvar sendes til:

ikin@nanoq.gl